30.09.2015


Stanowisko Ministra Finansów w sprawie wyroku TSUE dotyczącego jednostek budżetowych

KATEGORIA: Praktyka

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. dotyczącym statusu jednostek budżetowych w VAT, Minister Finansów potwierdził konieczność przyszłej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.

W wydanym komunikacie wskazano, że wszelkie czynności dokonywane przez jednostki budżetowe powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

Zakłada się zatem obowiązkowe scentralizowanie w samorządach rozliczeń w zakresie VAT, a ostateczny zakres tej centralizacji zostanie przedstawiony po rozstrzygnięciu – co może akurat zastanawiać – kwestii zakładów budżetowych (w tej sprawie ma być wydana uchwała siedmiu sędziów NSA w związku z postanowieniem z 17 marca 2015 r., sygn. akt. I FSK 1725/14).

Jednocześnie Minister poinformował, że do połowy 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu. Pozostały okres ma zapewnić samorządom czas na niezbędne czynności przygotowawcze.

Możliwość korekt wstecznych

Przewiduje się, że scentralizowanie rozliczeń nastąpi „w przód" (na przyszłość). Samorządy mogą jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model „scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem. Jednakże w celu zachowania zasady neutralności, stosowne korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5 letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, a więc tylko za wybrane przez samorządy okresy rozliczeniowe. W przypadku podjęcia decyzji o korekcie przeszłych rozliczeń, należy również dokonać skorygowania wysokości deklarowanego pierwotnego obrotu. Oznacza to konieczność uwzględnienia wartości obrotów jednostek budżetowych – dotychczas zwolnionych z VAT (podmiotowo). Chcąc z kolei dokonać odliczenia podatku naliczonego, wskazuje się na konieczność zastosowania zasad dotyczących tzw. prewspółczynnika.

Środki unijne

Minister odniósł się również do kwestii inwestycji (projektów) finansowanych ze środków unijnych.

W tym zakresie wskazano, że pomimo tego, iż wyrok TSUE może skutkować w niektórych przypadkach zmianą kwalifikowalności wydatków, nie przewiduje się konieczności zwrotu tych środków przez beneficjentów w przypadku braku korekty podatku naliczonego. Szczegółowe zasady w tym zakresie mają zostać przedstawione w terminie późniejszym.

Szczegółowa koncepcja centralizacji

Ministerstwo Finansów informuje, że zostały podjęte prace w celu dopracowania koncepcji centralizacji w taki sposób, aby zmiana sposobu rozliczania VAT przez samorządy i utworzone przez nią jednostki budżetowe była jak najmniej uciążliwa. W tym celu resort finansów planuje ścisłą współpracę z przedstawicielami środowiska samorządowego.

Wypracowana koncepcja będzie podstawą do podjęcia prac legislacyjnych, co powinno nastąpić najpóźniej w listopadzie bieżącego roku.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Jednostki budżetowe, Trybunał Sprawiedliwości UE, Finanse publiczne, TSUE, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu