29.09.2015


Trybunał jednoznaczny jak nigdy – w VAT gminy razem z jednostkami!

KATEGORIA: Wokanda

W dniu dzisiejszym zapadło długo wyczekiwane rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie statusu jednostek budżetowych na gruncie podatku od towarów i usług.

Zdaniem Trybunału, stosowne unijne przepisy dotyczące VAT należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności.

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że brak jest podstaw do ograniczenia skutków wyroku w czasie. Aby bowiem tego rodzaju ograniczenie mogło mieć miejsce, powinny zostać spełnione dwie istotne przesłanki, a mianowicie dobra wiara zainteresowanych i ryzyko wystąpienia poważnych trudności. Tymczasem rząd polski nie wykazał ryzyka wystąpienia poważnych trudności, a w trakcie rozprawy dodatkowo przyznał, że nie jest w stanie ocenić konsekwencji gospodarczych uznania gmin i ich jednostek budżetowych za jednego podatnika.

Temat ten poruszany był już we wcześniejszych artykułach pt. „VAT gminnych jednostek budżetowych – nadal brak jednoznacznego rozstrzygnięcia” z dnia 23 lipca 2015 r. oraz  „Wyrok TSUE w sprawie statusu jednostek budżetowych – jeszcze we wrześniu” z dnia 9 września 2015 r.

O wszelkich nowych wątkach sprawy będziemy Państwa informować.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Jednostki budżetowe, Trybunał Sprawiedliwości UE, Finanse publiczne, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu