26.06.2013


Jednostki budżetowe NIE SĄ podatnikami VAT, I FPS 1/13

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] dnia 24 czerwca podjął uchwałę, w której przesądził, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT (sprawa o sygn. I FPS 1/13).

Powyższe oznacza, że cały system rozliczeń VAT obowiązujący dotychczas w jednostkach samorządu ulegnie najprawdopodobniej zmianie.

Jak dotąd każda jednostka budżetowa samodzielnie rejestrowała się do celów VAT. Następnie, w toku swojej działalności oraz na potrzeby rozliczania VAT, obliczała obrót na potrzeby stosowania zwolnienia podmiotowego, wystawiała paragony, faktury lub rachunki. Dodatkowo, gdy jednostka budżetowa posiadała status podatnika VAT czynnego, składała miesięczne deklaracje VAT-7 i odprowadzała należny podatek na rachunek urzędu skarbowego.

Rozstrzygnięcie NSA sprawia, że wymienione wyżej przykładowe aspekty rozliczeń w zakresie VAT stają się nieaktualne. Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Jednostki budżetowe, NIK, Uchwała NSA, Gospodarka komunalna, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu