23.06.2015


Senat realizuje samorządowe postulaty

KATEGORIA: Przepisy

Jeżeli projekt senackiej ustawy nowelizującej przepisy o podatkach i opłatach lokalnych znajdzie poparcie w Sejmie, od przyszłego roku gminy nie będą musiały płacić podatku od nieruchomości samym sobie.

Kilka miesięcy temu na łamach portalu w artykule pt. „Szansa na koniec podatkowego absurdu” informowaliśmy o inicjatywie podjętej przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka, który zwrócił się do Senatu z petycją w sprawie  zmiany prawa zmierzającej do wyeliminowania praktyki płacenia przez gminy podatku od nieruchomości samym sobie.

Senackie komisje (ustawodawcza, budżetu i finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej) uwzględniając przedmiotową petycję, w dniu 10 czerwca 2015 r. przedstawiły Senatowi projekt ustawy nowelizującej przepisy o podatkach i opłatach lokalnych oraz wniosły o jego przyjęcie. Senat na 76 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął wniosek i podjął uchwałę kierującą projekt nowelizacji do Sejmu.

Przedstawiona przez Senat nowelizacja różni się od postulatów, z jakimi pierwotnie wystąpił Wójt Ostrowi Mazowieckiej sposobem rozwiązania „podatkowego absurdu” w gminach. Otóż senacki projekt, wbrew założeniom petycji, nie wprowadza regulacji wyłączającej gminy z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, formułuje on natomiast ustawowe zwolnienie przedmiotowe (ma ono dotyczyć gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem tych, które zajęte są na działalność gospodarczą lub tych, które znajdują się w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów).

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Senat wskazał, że projektowana konstrukcja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych zapewnić ma osiągnięcie jednolitego postrzegania obowiązków gmin jako podatników podatku od nieruchomości. W konsekwencji rozwiązany zostanie także problem zaniżenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, które dotychczas realizowały obowiązki na gruncie podatku od nieruchomości. Ponadto efektem zaproponowanego przez Senat rozwiązania legislacyjnego będzie powszechny obowiązek gmin w zakresie wykazywania w deklaracjach podatkowych powierzchni zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z propozycją Senatu nowe przepisy obowiązywać mają od 1 stycznia 2016 r. Zanim to jednak nastąpi, projektowana nowelizacja, jak każda inicjatywa ustawodawcza, przejść musi standardową procedurę legislacyjną. Aktualnie projekt ustawy skierowany został do zaopiniowania Biurom: Legislacyjnemu Kancelarii Sejmu oraz Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. O ostatecznym kształcie ustawy z pewnością będziemy P.T. Czytelników informować.

 Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowejDominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.


TAGI: Podatek od nieruchomości, NIK, Podatki i opłaty lokalne, Nowelizacja, Senat,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu