18.06.2015


Nowelizacja prawa samorządowego coraz bliżej

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 12 czerwca Senat wprowadził 18 poprawek do podjętej przez Sejm dnia 15 maja nowelizacji pakietu ustaw z zakresu prawa samorządowego.

Na swoim ostatnim posiedzeniu Senat rozpatrywał uchwaloną przez Sejm dnia 15 maja 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. O jej zapisach pisaliśmy pod koniec maja na łamach Portalu PrawoDlaSamorządu.PL (zob.: „Projekt MAiC uchwalony – pierwszy krok w stronę reformy samorządowej wykonany?”). Senatorowie zdecydowali się wnieść do ustawy 18 poprawek.

Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm ustawa zawiera pakiet przepisów nowelizujących, zakładających zmianę ponad 40 ustaw, w tym m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, czy też ustawy o ochronie przyrody.

Poprawki zaproponowane przez Senat mają charakter wyłącznie redakcyjny, porządkujący i dostosowujący, nie modyfikując tym samym w sposób istotny głównych zmian prawa samorządowego przewidzianych w przyjętej przez Sejm ustawie.

Obecnie nowela wraz z przyjętymi przez Senat poprawkami trafiła z powrotem do Sejmu, który będzie rozstrzygał o przyjęciu (lub odrzuceniu) senackich poprawek. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 23-25 czerwca 2015 r.

 Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoAnna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).


TAGI: Nowelizacja, Senat, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu