18.06.2014


Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

KATEGORIA: Przepisy

Sejm znowelizował ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jeśli Senat przyjmie ją bez poprawek, a Prezydent podpisze, po ponad roku przerwy, znowu możliwe będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanych na użytkach rolnych klas I-III o powierzchni 0,5 ha.

Projektowane zmiany - długo wyczekiwane przez inwestorów - pozytywnie wpłyną na prowadzenie inwestycji budowlanych na terenach wiejskich i podmiejskich.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada bowiem, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III będzie wymagało uchwalenia planu miejscowego i uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, kiedy zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia będzie przekraczał 0,5 ha.                      

Przypomnijmy, że możliwość uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przeznaczonych do realizacji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III posłowie zablokowali w maju 2013 r.

Zmiany te okazały się dla inwestorów tym bardziej przykrą niespodzianką, że wprowadzono je bez jakichkolwiek przepisów przejściowych, w rezultacie czego weszły w życie nieoczekiwanie, uniemożliwiając uzyskanie warunków zabudowy nawet w toczących się już sprawach. Autor:
Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych


TAGI: Grunty rolne i leśne, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu