29.04.2014


Rowerzyści na wałach przeciwpowodziowych już niedługo?

KATEGORIA: Przepisy

Nowelizacja Prawa wodnego umożliwiająca rowerzystom i pieszym legalne poruszanie się po wałach przeciwpowodziowych trafiła do podpisu do Prezydenta RP.

W połowie zeszłego roku przedstawialiśmy na łamach naszego Portalu prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodneułatwiający realizację wybranych inwestycji na obszarach zagrożenia powodziowego takich, jak np. wyznaczanie szlaków rowerowych lub szlaków pieszych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych (więcej na temat zaproponowanych przez Prezydenta RP zmian w Prawie wodnym w artykułach: z dnia 12 lipca 2013 r., pt. „Szlaki rowerowe i dla pieszych możliwe również na wałach przeciwpowodziowych?” oraz z dnia 12 sierpnia 2013 r., pt. „Rowerzyści na wałach przeciwpowodziowych? -prezydencki projekt już w Sejmie”).

Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sejm podjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która urzeczywistnia propozycje przedstawione przez Prezydenta RP. Senat na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek, w związku z czym trafiła ona do podpisu do Prezydenta RP. Ostatecznie uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa wodnego w nieznacznym stopniu różni się od projektu przedstawionego przez Prezydenta RP. Wprowadzone zmiany nie są związane z głównym przedmiotem nowelizacji, którym jest zezwolenie na prowadzenie szlaków rowerowych i dla pieszych na wałach przeciwpowodziowych.

Należy przypuszczać, iż z uwagi na to, iż propozycja nowelizacji Prawa wodnego w powyższym zakresie pochodzi od Prezydenta, podpisanie ustawy nastąpi w ciągu najbliższych dni.

Ustawa wejdzie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowegoMateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Prezydent RP, Nowelizacja, Prawo wodne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu