12.11.2013


Prezydent popiera Rady Seniorów

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 14 października Sejm przekazał Prezydentowi RP do podpisu projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym zakładający powołanie Rad Seniorów. 

Kilka dni wcześniej tj. 11 października br. Sejm zaakceptował zaproponowane przez Senat zapisy rozszerzające katalog podmiotów reprezentowanych w gminnej radzie seniorów. W związku z tym każdy podmiot, który reprezentuje interesy osób starszych będzie miał możliwość zasiadania w wyżej wskazanej radzie.

Sejm nie przyjął jednak zaproponowanych przez Senat zmian związanych z wykreśleniem zapisów dotyczących charakteru inicjatywnego Rad Seniorów.

Wcześniejsze prace legislacyjne nad projektem zmiany ustawy o samorządzie gminnym zostały omówione w artykule z dn. 11 października br. pt.: „Rady Seniorów w Senacie”.

Dnia 31 października Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Obecnie oczekuje ona na publikację.

Więcej na ten temat jak również sam projekt zmiany ustawy samorządowej znajduje się TUTAJAutor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: NIK, Nowelizacja, Rada seniorów,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu