05.11.2013


Nowelizacja ustawy o drogach publicznych skierowana do Trybunału Konstytucyjnego

KATEGORIA: Przepisy

Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o drogach publicznych.

W artykule z dnia 20 września 2013 r. „Problem niechcianych dróg, czyli nowelizacja ustawy o drogach publicznych” przedstawiona została uchwalona przez Sejm w dniu 13 września 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Przedmiotowa ustawa zawiera regulacje umożliwiające samorządom województwa przekazywanie samorządom powiatowym (jak również umożliwia samorządom powiatowym przekazywanie samorządom gminnym) zarządu nad tymi odcinkami dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami.

Właśnie ten mechanizm budzi wątpliwości Prezydenta RP co do jego zgodności z przepisami Konstytucji RP i zawartą w nich zasadą określania zadań samorządu w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Zdaniem Prezydenta RP po raz pierwszy w systemie prawnym, w drodze kwestionowanej nowelizacji, znalazłyby się przepisy stanowiące do określania zadań realizowanych przez gminy i powiaty nie bezpośrednio w ustawie, ale w drodze uchwał samorządów terytorialnego wyższego szczebla.

Skierowanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o drogach publicznych w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP do Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że przynajmniej do czasu rozpatrzenia tego wniosku przez Trybunał wskazane wyżej regulacje nie wejdą w życie.

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za zgodną z Konstytucją, Prezydent RP nie może odmówić jej podpisania. Jeżeli Trybunał jednak uzna ją za niezgodną z Konstytucją RP, Prezydent odmawia jej podpisania. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją RP dotyczy wyłącznie poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

Jak podkreśla Prezydent, jego wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza akceptacji dla obecnego modelu automatycznego przekazywania gminom starych dróg zastępowanych przez nowe trasy, lecz jedynie kwestionuje on sposób uregulowania przez Sejm tego problemu.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Drogi publiczne, Finanse publiczne, Prezydent RP, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu