10.07.2024


Zmiany wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych

KATEGORIA: Przepisy

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w obecnym brzmieniu obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Pomimo dwukrotnego podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 r., ww. rozporządzenie pozostało bez zmian. Jednak w najbliższym czasie zostaną wprowadzonego do niego zmiany.

Proponowane zmiany przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych

Zmiany dotyczą załącznika nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który dotyczy kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ww. załącznik wskazuje dwadzieścia kategorii zaszeregowania (od I do XX). Przy czym, obecnie, w kategorii I przewidziano minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.300,00 zł. Z kolei w kategorii XX minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 5.200,00 zł.

Zmiany będą dotyczyły zwiększenia kwot wskazanych w ww. załączniku nr 3. Najniższa kwota będzie wynosiła 4.000,00 zł (w I kategorii), a najwyższa 6.200,00 zł (w XX kategorii).

Warto w tym miejscu zauważyć, że poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w projektowanych przepisach, będzie niższy od kwoty 4.300,00 zł stanowiącej minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r.. Przy czym zgodnie z informacją podaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dalej, w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazano, że pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Źródło zmian rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. od dnia 1 lipca 2024 r.:

  1. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.300,00 zł;
  2. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł.

W związku z ww. zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczne stało się dostosowanie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Stąd, pomimo tego, że proponowane kwoty minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego są niższe od wynagrodzenia minimalnego za pracę, są wynikiem dostosowania wielkości z ww. załącznika nr 3 do zwiększonej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Termin wejścia w życie nowych rozwiązań

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, projektowane zmiany miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Z uwagi na to, że wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem przepisów, nowy termin ich wejścia w życie to 1 sierpnia 2024 r. Tym niemniej mają one obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.Autor:
Anna Przygocka

radca prawny w Kancelarii Prawnej ZIEMSKI&PARTNERS w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracyTekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu