12.06.2024


Nowy podatek od nieruchomości

KATEGORIA: Przepisy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono opis projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Mimo że nie podano jeszcze treści przepisów, wiadomo już coraz więcej. 

Projektowane zmiany są następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 14/21 oraz o sygn. SK 23/19. W efekcie stwierdzenia niekonstytucyjności określonych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od stycznia 2025 r. zastosowanie znaleźć powinny już nowe regulacje. Jaka będzie ich treść?

Ministerstwo – czego należało się spodziewać – proponuje wprowadzenie do upol nowych definicji. Po pierwsze ma to być autonomiczna definicji budowli, wprowadzona w formie załącznika do ustawy (z wyszczególnieniem obiektów będących budowlą). Po drugie Ministerstwo proponuje również konieczność wprowadzenia do upol autonomicznej definicji budynku. W ocenie Ministerstwa. proponowane rozwiązania wyeliminują obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).

Ministerstwo zagospodarowało też problem opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W celu ujednolicenia opodatkowania Ministerstwo proponuje uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych.

Oprócz zmian determinowanych wspominanymi wyrokami TK, Ministerstwo proponuje też liczne zmiany dotyczące zwolnień podatkowych. W nowelizacji znajdą się przepisy: wyłączające stosowanie zwolnienia z podatku infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego; zmieniające zakres zwolnienia dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego oraz dla instytutów badawczych.

Według wykazu projekt przepisów ma być przyjęty w III kwartale 2024 r.

Niezależnie od dotychczasowych deklaracji, opisywana zamiana z pewnością wymagać będzie weryfikacji dotychczasowego sposobu opodatkowania majątku podatkiem od nieruchomości. Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Podatek od nieruchomości,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu