13.03.2024


Nowa definicja budowli w podatku od nieruchomości

KATEGORIA: Przepisy

Ministerstwo Finansów informuje o trwających pracach nad nowelizacją definicji zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.  Efekt…? Najpóźniej w listopadzie 2024 r.

12 marca 2023 r. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o otrzymanym stanowisku Ministerstwa Finansów. Pismem z dnia 5 lutego 2023 r. RPO zadał MF dwa pytania. Dotyczyły one aktualnego stanu prac nad zmianą przepisów o podatkach i opłatach lokalnych oraz ogólnej koncepcji MF w sprawie systemowej zmiany reguł opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Przypomnieć trzeba, że podjęte przez MF prace determinowane są treścią dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze z orzeczeń o sygn. SK 14/21 dotyczyło niekonstytucyjności zawartej w upol definicji budowli. Drugie natomiast, o sygn. SK 23/19, niekonstytucyjności określonego zakresu przepisów dotyczących opodatkowania garaży. Skutki obu wyroków zostały – w ich treści – określone w tożsamy sposób – jeżeli ustawodawca nie usunie stanu niekonstytucyjności, oceniane przepisy stracą moc obowiązującą. W uproszczeniu – jeżeli wolą ustawodawcy jest naprawienie przepisów – nowe przepisy muszą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Czasu jest więc niewiele, co bezpośrednio tłumaczy inicjatywę RPO i jego pytania o aktualny stan prac nad usunięciem stanu niekonstytucyjności.

Odnosząc się do postawionych pytań, MF w swoim piśmie wskazał, że w Ministerstwie Finansów trwają prace, nad zdefiniowaniem pojęcia „budowla”. Jak podaje MF celem tych prac jest wprowadzenie do upol autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Zakłada się zachowanie fiskalnego status quo, wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów.

MF odniósł się również do prac prowadzonych w zakresie przepisów dotyczących garaży. Wskazano w tym zakresie: (…) podjęto prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży, których celem jest ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych. 

Co do harmonogramu prowadzonych prac, MF podkreślił, że projekt przepisów zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z chwilą jego udostępnienia do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Co istotne MF dostrzega konieczność publikacji nowych regulacji najpóźniej do końca listopada 2024 r.

W swoim piśmie MF poinformował również, że obecnie nie przewiduje przeprowadzenia systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości.

Z punktu widzenia podatku do nieruchomości rok 2024 oraz 2025 będzie niewątpliwie czasem nowości. Nawet jeżeli projektodawcy uda się zachować status quo opodatkowania budowli, wszystkich zainteresowanych czeka nowe otoczenie prawne, które z pewnością rodzić będzie wiele pytań.Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Podatek od nieruchomości,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu