19.01.2024


Kary za brak biletu parkingowego podlegają VAT

KATEGORIA: Praktyka

W przypadku parkingów miejskich pojawiają się różnego rodzaju opłaty. Oprócz opłat za bilet na określony czas parkowania, regulaminy przewidują także opłaty o charakterze sankcyjnym np. za parkowanie bez biletu, czy za przekroczenie wykupionego czasu parkowania. Właściciele parkingów, w tym Gminy, często zastanawiają  się, czy tego typu kary lub opłaty dodatkowe powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

W przeszłości pojawiały się interpretacje podatkowe wskazujące, że kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów, lecz swoistego rodzaju odszkodowanie, rekompensatę, karę umowną określoną zgodnie z regulaminem korzystania z parkingu (zob. interpretacja DKIS z 20.07.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.278.2022.1.MJ, z 1.09.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.453.2022.2.AJB, z 31.12.2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.716.2019.1.MGO). Nie dostrzegano przy tym związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego. W konsekwencji uznawano, że omawiane opłaty nie podlegają opodatkowaniu VAT.

W 2023 r. Szef KAS zmieniał z urzędu tego typu interpretacje (zob. DOP7.8101.28.2023.FMLM, DOP7.8101.27.2023.FMLM, DOP7.8101.32.2023.FMLM). Powołując się na wyrok TSUE z 20.01.2022 TSUE w sprawie C-90/20 Apcoa Parking Danmark, uznawał, że przedmiotowe kary umowne w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego za wjazd na parking stanowią w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług, a zatem powinny  podlegać opodatkowaniu VAT. Wskazywał, że w takich sprawach istnieje bezpośredni związek pomiędzy nałożeniem kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) a skorzystaniem z usługi parkowania (najmem miejsca parkingowego). Te dwa świadczenia – najem miejsca parkingowego oraz nałożenie kary umownej – są od siebie wzajemnie zależne, a mianowicie jedno jest dokonywane tylko pod warunkiem dokonania drugiego i odwrotnie. Tak więc nałożenie kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) możliwe jest jedynie w przypadku nieregulaminowego skorzystania z parkingu (najmu miejsca parkingowego) i odwrotnie – nieregulaminowe skorzystanie z parkingu skutkuje nałożeniem kary umownej. Zdaniem Szefa KAS to przesądza o spełnieniu przesłanki istnienia związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że zapłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko jest prezentowane w aktualnie wydawanych interpretacjach – zob. interpretacja DKIS z 22.09.2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.559.2023.1.AJB.

Co ciekawe, już w 2018 r. NSA wydał wyrok (I FSK 954/16) z tezą wskazującą, że opłata za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej stanowi wynagrodzenie za opodatkowaną VAT usługę, korzystania z miejsca parkingowego, w wysokości określonej w regulaminie tego parkingu. Wyrok był opisywany na łamach naszego Portalu – „Przekroczenie doby parkingowej a VAT”.Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Podatek VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu