23.11.2022


Sprzedaż węgla bez kasy fiskalnej, ale…

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Nowa regulacja nałożyła na gminy obowiązek realizacji zadania w zakresie sprzedaży węgla. Skoro wystąpią transakcje sprzedaży, to pojawia się pytanie – co z ich zaewidencjonowaniem przy wykorzystaniu kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek posiadania kasy rejestrującej mają podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Sprzedaż węgla przez gminy gospodarstwom domowym (w celu realizacji ich potrzeb własnych) z pewnością będzie oznaczać transakcję na rzecz konsumenta (a więc na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Takie sytuacje z kolei – co do zasady – rodzą obowiązek ewidencyjny przy wykorzystaniu kasy fiskalnej.

Zważywszy na wyjątkowy charakter zadania Minister Finansów zdecydował się zmienić rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z aktualnie obowiązującym § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Z kolei do załącznika została dodana nowa pozycja 53. Zgodnie z treścią nowej regulacji zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej dostawy węgla kamiennego dokonywane z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą.

Wydane rozporządzenie rozwiewa wątpliwości co do obowiązku, który potencjalnie mógłby istotnie utrudnić gminom realizację zadania w zakresie sprzedaży węgla.

Z drugiej strony, rezygnacja z kasy fiskalnej w wielu przypadkach może oznaczać konieczność wystawienia setek faktur, co niewątpliwie będzie istotnym obciążeniem. Dlatego też niektóre gminy – pomimo braku takiego obowiązku – rozważają stosowanie kas. W tym kontekście należy przypomnieć, że sprzedaż węgla nie może być prowadzona przy zastosowaniu kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Potwierdzają to informacje zawarte na rządowych stronach internetowych (wynika z nich, że podatnicy sprzedający węgiel zobowiązani są stosować kasy fiskalne on-line).Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Kasa fiskalna, Podatki i opłaty lokalne, Sprzedaż węgla,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu