21.09.2022


Rada albo wójt, czyli kto jest właściwy do rozpatrzenia petycji?

KATEGORIA: Wokanda

W ocenie Wojewody Śląskiego sprawa budowy przedszkola należy do właściwości organu wykonawczego gminy.

Do rady miejskiej została złożona petycja dotycząca budowy przedszkola w jednej z miejscowości na terenie gminy. Komisja skarg, wniosków i petycji zarekomendowała jej uwzględnienie, do czego przychyliła się także rada.

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym[1] wskazał, że rada miejska nie była właściwa do rozstrzygania o zasadności budowy budynku służącego przedszkolu. Tego rodzaju zadanie inwestycyjne zastrzeżone zostało dla organu wykonawczego (burmistrza) gospodarującego mieniem komunalnym. Rada miejska jest właściwa np. do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej będącej przedszkolem, ale nie do stanowienia o budowie samego obiektu.

W konsekwencji uchwała uwzględniająca petycję została uznana za sprzeczną z prawem w całości.

Z omawianego rozstrzygnięcia nadzorczego nie wynika, że rada gminy (tu – miejska) nie jest właściwa np. do stanowienia w przedmiocie zadania polegającego na budowie budynku przedszkola w uchwale budżetowej, przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Wojewoda wskazał natomiast, że rada gminy nie może w uchwale w sprawie rozpatrzenia petycji nakazać wójtowi podjęcia konkretnych działań, które mieszczą się w ramach kompetencji tego ostatniego.

 


[1] Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27 maja 2022 r., NPII.4131.1.511.2022, https://suw.bip.gov.pl/rozstrzygniecia-nadzorcze-2022/602462_rozstrzygniecie-nadzorcze-npii-4131-1-511-2022.html [dostęp: 28.07.2022].Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Petycje, Rada gminy, Rozstrzygnięcia nadzorcze, Wójt,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu