25.07.2022


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeciwko wydłużeniu kadencji organów JST

KATEGORIA: Przepisy

Pomysł wydłużenia kadencji organów samorządu terytorialnego, z uwagi na nakładające się terminy wyborów parlamentarnych i samorządowych, jest szeroko komentowany.

Wydłużenie kadencji organów Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej także: „JST”), może mieć negatywny wpływ na zaangażowanie społeczności lokalnych – stwierdziła w swoim stanowisku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (dalej także: „FRDL”, „Fundacja”). „Standardy konstytucyjne mówią jasno – kadencyjność mandatów powierzonych w drodze wyborów powszechnych jest jednym z podstawowych atrybutów demokracji.”

Pomysł przedłużenia kadencji pojawił się w związku z faktem, iż w 2023 roku kalendarz wyborczy przewiduje zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe. Prowadzić to może, zdaniem pomysłodawców, do problemów organizacyjnych związanych z ich odpowiednim przeprowadzeniem, za które odpowiadają gminy.

FRDL podkreśla jednak, że jeżeli wydłużona zostanie kadencja władz samorządowych, parlament złamie konstytucje. Ponadto Fundacja zaznacza również, że przesunięcie terminu wyborów może spowodować niepewność obywateli i zmniejszyć ich zaufanie do procesu wyborczego.

„Konstytucja zna instytucję przedłużenia kadencji tylko w jednym przypadku: art. 228 ust. 7 przewiduje to na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej). Wybory organów samorządu terytorialnego nie mogą być wówczas przeprowadzone, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, co wynika z wyraźnego brzemienia cytowanego przepisu” – podkreśla w swoim stanowisku FRDL.

Fundacja powołuje się również na badania, które mówią że wybory samorządowe mają największe znaczenie dla obywateli pośród wszystkich aktów wyborczych. Fakt ten jest o tyle istotny, że manipulacja terminem ich przeprowadzenia może spowodować zmniejszenie zaufania, a co za tym idzie, osłabienie udziału wspólnot lokalnych w życiu publicznym.

Odnosząc się do obaw związanych z nakładaniem się dwóch procedur wyborczych FRDL odpowiada: „Samorządy sobie z organizacją wyborów poradzą! Problemy techniczne, nawet jeśli rzeczywiście występują, mogą być przezwyciężone bez manipulacji wokół terminów wyborów. W żadnym razie nie mogą one jednak przesłaniać aspektów fundamentalnych dla demokracji, wśród których zasada kadencyjności organów zajmuje miejsce szczególnie doniosłe”.

Całość stanowiska Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przeczytać można pod linkiem:
https://frdl.org.pl/aktualnosci/stanowisko-fundacji-rozwoju-demokracji-lokalnej-im-jerzego-regulskiego-w-sprawie-zapowiadanego-wydluzenia-aktualnejAutor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoKarol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Legislacja, Nowelizacja, Prawo wyborcze, Samorząd, Wybory samorządowe,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu