15.06.2022


Wynajem mieszkania przez samorząd bez VAT

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 10 maja 2022 r. weszła w życie istotna zmiana dotycząca opodatkowania nabywanych przez JST usług najmu nieruchomości i lokali mieszkalnych w celu dalszego wynajmu. Warto zweryfikować zawarte umowy i regulowane należności, gdyż powinny być one z reguły niższe o 23% VAT.

Sygnalizowana kwestia dotyczy – jak wskazano – nabywanych przez JST usług najmu nieruchomości i lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do dalszego najmu (podnajmu) na cele mieszkalne.

Jeszcze do niedawna nabycie takich usług było opodatkowane 23% stawką VAT. Oznaczało to, że w cenie nabywanej przez JST usługi najmu zawarty musiał być podatek w takiej właśnie wysokości. Od 10 maja br. omawiane usługi objęte zostały zwolnieniem z VAT.

Wynika to ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Dodany pkt 22 w ramach § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość zastosowania zwolnienia uwarunkowana jest ich dalszym przeznaczeniem przez samorząd wyłącznie na cele wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Uwzględniając termin wejścia w życie omawianej regulacji, podmioty wynajmujące samorządom nieruchomości mieszkalne, nie powinni obciążać tych usług VAT-tem. Ostatecznie wysokość kwoty regulowanej przez JST będzie zależeć od treści zawartej umowy. Można się też spodziewać, że najemcy będą chcieli renegocjować uzgodnione pierwotnie stawki czynszu, gdyż wprowadzona zmiana ograniczy możliwość i zakres odliczenia VAT po ich stronie.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Najem, Samorząd, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu