31.03.2022


Nowa kwota przeciętnego dochodu rozporządzalnego

KATEGORIA: Przepisy

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił nową wartość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Jak czytamy w opublikowanym wczoraj na stronie internetowej GUS obwieszczeniu, w 2021 r. dochód ten wyniósł 2061,93 zł.

To ważna informacja, bo zmienna ta kształtuje wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy opłata ta jest ustalana na terenie danej gminy (związku międzygminnego) w oparciu o ilość zużytej wody, jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć 7,8% właśnie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Ułamek przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem wyznacza również maksymalne stawki tzw. opłaty śmieciowej, które mogą być ustalane przez radę gminy (zgromadzenie związku międzygminnego). Np. maksymalna stawka opłaty ustalana od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca.

Obwieszczenie ws. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku.Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Opłata śmieciowa, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Dochód, Dochód rozporządzalny,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu