21.03.2022


Polski Ład - zwolnienie dla seniorów

KATEGORIA: Praktyka

Od początku roku obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe skierowane dla seniorów. Przy jego stosowaniu najwięcej pytań i wątpliwości pojawia się w zakresie ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie decyzji z ZUS i zawieszenie poboru emerytury.

Przepisy przewidują, że zwolnienie przewidziane jest dla osób, które:

  1. ukończyły 60. rok życia w przypadku kobiet lub 65. rok życia w przypadku mężczyzn;
  2. z tytułu uzyskania przychodów m.in. ze stosunku pracy lub zlecenia podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz
  3. mimo nabycia uprawnienia nie otrzymują emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, KRUS, z mundurowych systemów ubezpieczeń, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego lub świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej.

Wiele osób zastanawia się, jak rozumieć sformułowanie „mimo nabycia uprawnienia”, czy w tym zakresie konieczne jest uzyskanie decyzji przyznającej emeryturę. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym prawo do emerytury posiada osoba, która osiągnęła wiek emerytalny oraz ma jakikolwiek okres składkowy. Rozważając możliwość zastosowania zwolnienia mowa jest o osobach, które uzyskują przychody, a więc posiadają okres składkowy. Tym samym decydujące będzie spełnienie warunku dotyczącego wieku.

W praktyce możemy więc zatem mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

  1. pracownik (zleceniobiorca) po osiągnięciu wieku emerytalnego chce nadal pozostać na rynku pracy – brak decyzji z ZUS/KRUS;
  2. pracownik (zleceniobiorca) po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymuje emeryturę, decyduje się jednak na zawieszenie jej poboru – będzie decyzja z ZUS/KRUS.

Powyższe stanowisko potwierdza również Ministerstwo Finansów. Wśród pytań i odpowiedzi publikowanych na stronie internetowej znaleźć można m.in.:

Pracuję na etacie. W tym roku kończę 65 lat i mam zamiar dalej
pracować. Czy aby skorzystać z ulgi dla pracującego seniora,
muszę otrzymać decyzję z ZUS przyznającą emeryturę?

Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest
potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury. 

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, a następnie
ją zawiesić, aby dalej pracować i korzystać z ulgi dla pracujących
seniorów?

Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który
nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia
prawa do niego.

Szczegółowe informacje na temat warunków stosowania tego zwolnienia przez płatnika opisane zostały w artykule: „Polski Ład – nowe zwolnienia podatkowe dla pracowników”.Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: PIT, Podatek dochodowy, Polski Ład, Płatnik, zwolnienie podatkowe, Pracodawca, Pracownik, Zleceniobiorca, Zleceniodawca, Zwolnienie dla seniorów,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu