05.08.2021


Domy jednorodzinne do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - projekt ustawy

KATEGORIA: Przepisy

Realizacja jednego z założeń rządowego programu Polski Ład nabiera tempa. Mowa o budowie domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 w trybie zgłoszenia. Propozycje konkretnych zmian w Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiły się wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

4 sierpnia 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UD253). Wnioskodawcą zmian mających ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjny jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jakie budynki obejmą zmiany?

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na budowę bez pozwolenia wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Inwestycje te są realizowane na podstawie zgłoszenia. Zgodnie z dodawanym art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, z tego trybu skorzystają także budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2 (przy czym maksymalna powierzchnia użytkowa nie będzie mogła przekraczać 90 m2), posiadające nie więcej niż dwie kondygnacje.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione będą również wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, przeznaczone do okresowego wypoczynku. Podobnie jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powierzchnia zabudowy ma wynosić nie więcej niż 70 m2. Maksymalna rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie będzie mogła być większa niż 6 m, zaś wysięg wsporników 2 m.

Bez kierownika budowy, ale z nadzorem

Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego do 70 m2 będzie trzeba co prawda dołączyć projekt budowlany, natomiast konieczność zatrudnienia kierownika budowy zostanie wyłączona. To zaś spowoduje brak obowiązku prowadzenia dziennika budowy. O prawidłową realizację inwestycji zadba osoba sporządzająca projekt, a o zakończeniu budowy, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będzie należało zawiadomić organ nadzoru budowlanego.

Ograniczenie gęstości zabudowy

Zmiany mają służyć głównie inwestorom indywidualnym, dlatego z nowego trybu nie skorzystają ci, którzy planują np. budowę osiedli domów jednorodzinnych. Projekt wprowadza bowiem ograniczenie, polegające na możliwości budowy maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 70 m2 na każde 1000 m2 działki, a w stosunku do budynku rekreacji indywidualnej – na każde 500 m2 działki.

Budowa bez pozwolenia a ład przestrzenny

Omawiana inwestycja nadal będzie musiała być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku braku miejscowego planu, budowę ma poprzedzać uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Skrócony zostanie jednak termin do wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięć – organ będzie zobowiązany rozstrzygnąć w nieprzekraczalnym, 30-dniowym terminie.

Podsumowanie

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia na budowę może stanowić zachętę dla osób chcących zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. Nieustający popyt oraz stale rosnące ceny mieszkań skłaniają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań zatem uproszczona procedura budowy domów jednorodzinnych będzie szansą na wypełnienie istniejącego deficytu. Pozytywnie należy ocenić fakt, że projektodawca nie zdecydował się pominąć przepisów planistycznych, co zagwarantuje, że realizowane w omawianym trybie inwestycje będą podlegały standardowej kontroli co do zgodności z ładem przestrzennym.

Etap: opiniowanie

Planowane wejście w życie: miesiąca od dnia ogłoszeniaAutor:
Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, Proces inwestycyjny, Zakończenie budowy, Zgłoszenie budowy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu