30.03.2021


Więcej czasu na sprawozdania finansowe w sektorze publicznym

KATEGORIA: Przepisy

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które przedłuża terminy dla jednostek sektora finansów publicznych m.in. w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania sprawozdań finansowych Jednostki będą miały w tym zakresie dodatkowy miesiąc.

Przedłużenie powyższych terminów jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty zgłaszane przez różne organizacje. Jednostki zgłaszały, że w dobie pandemii mają problemy z terminowym wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych. Podkreślano, iż proces sporządzenia sprawozdań finansowych wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych i uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych) oraz wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy.

W rezultacie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, termin na:

Podobnie termin na przekazanie sprawozdania finansowego JST organowi stanowiącemu oraz  termin na zatwierdzenie tego sprawozdania także został przedłużony o 30 dni.

Analogicznie termin na:

został przedłużony o 30 dni.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2021 r.

Na marginesie warto wskazać, że Ministerstwo Finansów przedłużyło również termin na składanie deklaracji CIT-8 i zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych. W tym zakresie podatnicy uzyskali dodatkowe 3 miesiące. Powyższe dotyczy m.in. samorządowych zakładów budżetowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057201.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 571) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057101.pdfAutor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Jednostki budżetowe, Jednostki samorządu terytorialnego, Sprawozdanie roczne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu