10.02.2021


Dłuższy czas na odliczenie VAT

KATEGORIA: Przepisy

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawodawca przewidział dla podatników dłuższy termin na dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Zmianie uległ art. 86 ust. 11 ustawy określający termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

W dotychczasowych przepisach podatnicy, którzy nie dokonali odliczenia podatku naliczonego w podstawowym terminie (a więc zasadniczo w okresie, którym powstał obowiązek podatkowy i w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dany zakup), mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Oznaczało to, że po przekroczeniu tego terminu, podatnik utracił możliwość odliczenia podatku naliczonego „na bieżąco”. W celu rozliczenia podatku naliczonego konieczne było dokonanie korekty deklaracji podatkowej.

Wraz z początkiem 2021 roku podatnicy będą mieli więcej czasu na odliczenie podatku. Zmiana, o której mowa powyżej polega na wydłużeniu o jeden miesiąc okresu, w którym podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego.

W aktualnym brzmieniu (po nowelizacji) art. 86 ust. 11 przewiduje, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w podstawowym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. Wskazana zasada będzie dotyczyć podatników rozliczających się w okresach miesięcznych.

Zatem w przypadku otrzymania faktury w styczniu 2021 r. dokonanie odliczenia będzie mogło nastąpić „na bieżąco” aż do kwietnia 2021 r. (czyli w praktyce aż do 25 maja 2021 r.).

Wyjątek będzie dotyczyć podatników rozliczających się kwartalnie. W ich przypadku obowiązywać będzie zasada, iż odliczenie może nastąpić w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Omówiona zmiana jest niewątpliwie korzystna dla podatników.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Deklaracja podatkowa, Nowelizacja, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu