20.01.2021


Nowe wzory formularzy dla płatników PIT

KATEGORIA: Przepisy

Zbliża się termin składania rocznych informacji i deklaracji do Urzędu Skarbowego przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tym roku pracodawcy (zleceniodawcy) powinni być wyjątkowo czujni, gdyż zmiany deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji PIT-11 następowały dwukrotnie. Pierwszy raz w październiku 2020 r. na mocy rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. pod poz. 1940 oraz drugi raz w grudniu 2020 r. na mocy rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. pod poz. 2432.

Zmiany w PIT-4R oraz PIT-8AR wiązały się przede wszystkim z możliwością zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w późniejszym terminie przez płatnika, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dodatkowo w deklaracji PIT-8AR zostały dodane rubryki związane z wypłatą różnego rodzaju środków  w związku z uczestnictwem w pracowniczych planach kapitałowych.

Z kolei w informacji PIT-11 składanej za rok 2020 r. dostosowano rubryki związane z ulgą dla młodych. Wynika to z faktu, że w 2019 r. ulga dotyczyła przychodów uzyskiwanych dopiero od 1 sierpnia 2019 r., natomiast w roku 2020 r. obowiązywała już cały rok, co wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian. 

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono istotne zmiany w zakresie ulgi dla młodych. Mianowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody uzyskiwane przez osoby do 26 roku życia nie tylko ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, ale również z praktyk studenckich i staży uczniowskich. Powyższe zmiany również wymagały odpowiedniego dostosowania informacji PIT-11. Z zastrzeżeniem jednak, że nowy wzór informacji PIT-11 (wersja 27) będzie obowiązywał dopiero od dochodów uzyskiwanych w 2021 r., a więc składanej zasadniczo dopiero w styczniu 2022 r.

Tak więc, w tym roku płatnicy składają deklarację PIT-4R (wersja 11), PIT-8AR (wersja 10) oraz informację PIT-11 (wersja 26) do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną do dnia 1 lutego 2021 r. (31 stycznia przypada w tym roku w niedzielę). Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: PIT, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Praktyka studencka, Płatnik, Staż uczniowski, Stosunek pracy, Ulga dla młodych, Umowa zlecenia, Urząd Skarbowy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu