08.07.2020


Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

KATEGORIA: Przepisy

Przedsiębiorcom pozostał niespełna tydzień na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej jako: „CRBR’’, „rejestr”]. Rejestracja możliwa jest tylko do 13 lipca br. i wyznacza graniczną, ostateczną datę realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niedochowanie powyższego terminu skutkować może nałożeniem na przedsiębiorcę dotkliwej kary pieniężnej.

Przypomnijmy, że pierwotny termin zgłoszenia informacji do rejestru wyznaczony był na dzień 13 kwietnia 2020 r. i dotyczył on spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. Spółki zarejestrowane po tej dacie mają bowiem obowiązek rejestracji beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu. Obowiązkiem dokonania zgłoszenia objęte zostały spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych, a w przyszłości także proste spółki akcyjne.

Pierwotny termin, w ślad za decyzją Ministerstwa Finansów, a także w związku z rozwijającą się wówczas epidemią SARS-CoV-2, został prolongowany. Celem było ograniczenie ilości obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorców, którzy wówczas musieli zmagać się z problemami spadku obrotów gospodarczych, organizacji pracy i zatrudnienia oraz nowych metod zarządzania biznesem.

Nie należy jednak spodziewać się dalszego odroczenia terminu dokonania zgłoszenia do CRBR, dlatego przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie wypełnili nałożonego na nich obowiązku, nie powinni dłużej czekać. Należy bowiem wskazać, że prawidłowe dokonanie zgłoszenia, jak ukazuje praktyka, nie jest zadaniem prostym i oczywistym. Problemów przysparza zwłaszcza prawidłowe określenie, na podstawie podanych kryteriów, osoby beneficjenta oraz wskazanie osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia.

Odpowiedzi na nurtujące pytania i problematyczne kwestie, a także wszelkie niezbędne informacje związane z dokonaniem zgłoszenia do CRBR znajdziecie Państwo w poprzednich wpisach dotyczących poruszanego zagadnienia[1]. Zachęcamy do lektury!

 


[1] http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/od-13-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-funkcjonuje-centralny-rejestr-beneficjent%C3%B3w-rzeczywistych.html

http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/zg%C5%82oszenie-beneficjenta-rzeczywistego-do-rejestru-nie-tak-oczywiste.html

http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/przedsiebiorco-zmiana-terminu-zgloszenia-beneficjenta-rzeczywistego.htmlAutor:
Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowymAdrianna Adamczyk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski&Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym


TAGI: Koronawirus,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu