28.06.2019


Warto się zastanowić nad zmianą procedur VAT

KATEGORIA: Praktyka

Druga połowa 2019 r. będzie niezwykle bogata jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług. W tym kontekście wydaje się, że samorządy powinny powoli zacząć rozważać modyfikację przyjętych wewnętrznych procedur prowadzenia rozliczań VAT, które zostały wprowadzone przy okazji centralizacji z początkiem 2017 r.

Zmiany w VAT to efekt przede wszystkim nieprzerwanych prac nad uszczelnianiem sytemu podatkowego. W ramach tych działań zakłada się wprowadzenie istotnych modyfikacji zasad rozliczania podatku, zwłaszcza w zakresie aspektów technicznych związanych z deklarowaniem podatku. Gwarantem przestrzegania nowych zasad mają być drakońskie niekiedy dla podatników sankcje.

Zmiany obejmują i mają obejmować w szczególności:

Powyższą listę można jeszcze uzupełnić o możliwość wystawiania przez wykonawców na rzecz samorządów (zamawiających) po 1 sierpnia 2019 r. – pod pewnymi warunkami – ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (a więc faktur przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania). Przy czym ta zmiana nie ma wynika głównie z konieczności dostosowania naszych przepisów do rozwiązań unijnych.

Wymienione zmiany dość istotnie zmodyfikują dotychczasowe zasady rozliczania VAT. Dotyczą one bardzo często aspektów technicznych i tym samym niekiedy wymuszą na podatnikach przyjęcie nowych rozwiązań informatycznych.

Warto w tym kontekście chociażby zauważyć, że w wielu samorządach przyjęto, iż jednostki podległe mają comiesięczny obowiązek sporządzania deklaracji cząstkowych i przekazywania ich do urzędu (starostwa) w formie papierowej. W świetle przewidywanej likwidacji obowiązku składania dotychczasowych deklaracji VAT uzasadnione staje się pytanie o konieczność oraz zasadność dalszego sporządzania i przesyłania takich deklaracji cząstkowych.

Inną kwestią będzie ewentualne wprowadzenie reguł ostrożnościowych związanych z obowiązkowym stosowaniem metody podzielonej płatności. Przepisy mają bowiem przewidywać sankcje nie tylko w przypadku braku zastosowania takiego sposobu zapłaty, ale również w sytuacji niewłaściwego wystawienia faktury (dotyczącej transakcji objętej obowiązkową procedurą split payment).

Ilość zmian i ich znaczący wpływ na dotychczasowy sposób rozliczeń uzasadniają rozważenie wprowadzenia zmian w zarządzeniach wewnętrznych. Dotyczy to zwłaszcza tych samorządów, które posiadają rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz znaczną ilość jednostek organizacyjnych.Autor:
Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Podatek VAT, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu