27.06.2019


Podkomisja nadzwyczajna zajmie się projektem nowelizacji ustawy śmieciowej

KATEGORIA: Przepisy

W Sejmie powołano nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Na początku czerwca bieżącego roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (szerzej: Koniec Rządowych Prac Nad Projektem Nowelizacji Ustawy Śmieciowej?).

Projekt ten po I czytaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu został skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Połączone komisje na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2019 roku powołały wspólna podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W jej skład weszli:

  1. poseł Ryszard Bartosik (PiS) – poseł VIII kadencji. W latach 2006-2014 był radnym powiatu tureckiego, z czego w latach 2006-2010 pełnił funkcję starosty tego powiatu. W latach 2014-2015 pełnił funkcję wicestarosty tureckiego;
  2. poseł Jerzy Gosiewski (PiS) – poseł VVI i VIII kadencji. Od 2002 do 2005 zasiadał w sejmiku warmińsko-mazurskim.
  3. poseł Marek Kwitek (PiS) – poseł VI, VII i VIII kadencji. Przez dwie kadencje zasiadał w sandomierskiej radzie miejskiej, w tym czasie pełniąc funckje w zarządzie miasta. Od 2005 do 2006 był wicestarostą powiatu sandomierskiego, następnie przez rok pełnił funkcję radnego sejmiku świętokrzyskiego i członka zarządu województwa.
  4. poseł Andrzej Maciejewski (KUKIZ 15) – poseł VIII kadencji.  W latach 1990–1994 był radnym Bartoszyc I kadencji.
  5. poseł Anna Paluch (PiS) - poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. Radna Rady Gminy Krościenko n.D. przez dwie pierwsze kadencje 1990-98, przewodnicząca Rady Gminy 1990-92r., delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego 1991-1994. W latach 2002-2005 (II kadencja) radna Województwa Małopolskiego.
  6. poseł Urszula Pasławska (PSL) – poseł VII i VIII kadencji. W latach 2006-2012 radna sejmiku warmińsko mazurskiego. W tym czasie pełniła także funkcję wicemarszałka tego województwa.
  7. poseł Ryszard Wilczyński (PO) – poseł VIII kadencji.  Od 1990 do 2007 pełnił funkcje w samorządzie, był radnym i sekretarzem gminy Namysłów, przewodniczącym sejmiku samorządowego województwa opolskiego, sekretarzem powiatu i wiceprzewodniczącym rady powiatu namysłowskiego, a w latach 2006–2007 członkiem zarządu województwa.

 

Pierwsze posiedzenie podkomisji zostało wyznaczone na dzień 1 lipca 2019 roku (godz. 14).

Jednocześnie już następnego dnia zaplanowano posiedzenie połączonych komisji sejmowych mających rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji. Zaznaczono przy tym, że posiedzenie to odbędzie się pod warunkiem przyjęcia sprawozdania przez podkomisję.

W przypadku przyjęcia sprawozdania 2 lipca ustawa mogłaby zostać uchwalona jeszcze na pierwszym lipcowym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest na 3-5 lipca 2019 roku.

W konsekwencji ustawa mogłaby stać się przedmiotem prac senackich na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 10-12 lipca 2019 roku.

W przypadku ewentualnych poprawek senackich ustawa wróciłaby do Sejmu na posiedzenie zaplanowane w dniach 17-19 lipca 2019.

W takim układzie ustawa trafiłaby do podpisu Prezydenta jeszcze przez sierpniową przerwą w pracach parlamentu.

Jeśli prace podkomisji się przedłużą ustawa może zostać uchwalona przez Sejm dopiero na posiedzeniu zaplanowanym na 17-19 lipca 2019, co z kolei oznacza jej rozpatrzenie przez Senat na posiedzeniu w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2019 roku. Ewentualne poprawki senackie byłyby rozpatrywane na ostatnim zaplanowanym w tej kadencji posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć w dnia 11-13 września 2019 roku.

Bez względu na przyjęty scenariusz prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw odbywać się będą pod ogromną presją czasu, co nigdy nie wpływa na jakoś prowadzonych prac.Autor:
Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego


TAGI: Nowelizacja, RIPOK, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu