11.06.2019


Nowa Ordynacja Podatkowa - prace nabierają tempa

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 28 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Ordynacja podatkowa. Tym samym – po blisko czterech latach prac i zapowiedzi – realnego kształtu nabierają rozwiązania nowej „konstytucji” podatkowej.

Łącznie Rada Ministrów przyjęła trzy projekty:

1. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa.

Projekt oznaczony symbolem UD409 i dostępny pod adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523416#12523416

2. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Projekt oznaczony symbolem UD421 i dostępny pod adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315004

3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika.

Projekt oznaczony symbolem UD415 i dostępny pod adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314306

Najistotniejszy jest oczywiście projekt nowej ordynacji. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów przewiduje on:

1. złagodzenie nadmiernego rygoryzmu w odniesieniu do podatników i wprowadzenie rozwiązań mających w założeniu chronić podatników, w tym wprowadzenie:

2. wprowadzenie mechanizmów i procedur zwiększających możliwości organów podatkowych i zapewniających zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych, w tym:

3. polepszenie wymiany informacji pomiędzy organami państwa,

4. uporządkowanie kwestii reprezentacji i pełnomocnictw,

5. modyfikację przepisów związanych z ewidencją i identyfikacją podatników.

Przyjęcie projektu oznacza, że będzie można powoli rozpocząć zapoznawanie się z nowymi rozwiązaniami, a także przystąpić do ich wstępnej oceny.

Dla jednostek samorządu będzie to miało podwójne znaczenie, podobnie jak samo wejście w życie nowej ordynacji. Z jednej bowiem strony samorządy są potnikami rozliczającymi określone podatki (np. VAT), z drugiej natomiast, pełnią funkcję organów podatkowych (przede wszystkim gminy w zakresie podatków lokalnych).

Powyższe powoduje konieczność spojrzenia na nowe przepisy z dwóch punktów widzenia. Oznacza to de facto podwójne wyzwanie!Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu