26.04.2019


Farma fotowoltaiczna w podatku od nieruchomości

KATEGORIA: Praktyka

W świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego panel słoneczny nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie oznacza to jednak, że farma pozostaje w całości wyłączona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Farma fotowoltaiczna konstrukcyjnie składa się co do zasady z zamontowanych w otwartej przestrzeni paneli (ogniw) fotowoltaicznych, które posadowione są na tzw. stołach konstrukcyjnych, które z kolei mocowane są do słupów wbijanych do ziemi. Zazwyczaj konstrukcja elementów farmy fotowoltaicznej pozwala przyjąć, że same ogniwa nie są na trwałe połączone ani z gruntem ani też z tzw. stołem i słupami. Opisane cechy konstrukcyjne farm fotowoltaicznych rodzą pytanie o sposób ich opodatkowania. Najistotniejsze w tym zakresie pozostaje pytanie czy ogniwa winny być na gruncie podatku od nieruchomości kwalifikowane jako budowle opodatkowane łącznie z częścią budowlaną, na której są zamontowane, czy też opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać powinny wyłącznie części budowlane farmy fotowoltaicznej tj. słupy oraz stół konstrukcyjny.

W przeszłości zagadnienie to rozstrzygane było na niekorzyść podatników. Dla przykładu wskazać należy, że w sprawie opodatkowania paneli fotowoltaicznych wypowiadało się Ministerstwo Finansów. W odpowiedziach na interpelacje poselskie (odpowiednio odpowiedź na interpelację nr 24172/11 z dnia 30 września 2011 r. oraz odpowiedź na interpelację nr 13671/13 z dnia 18 lutego 2013 r.) Minister Finansów uznał, że instalacje fotowoltaiczne należy kwalifikować jako urządzenia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z uwagi na ich akcesoryjną funkcję, jaką spełniają w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi obiektami. Zgodnie zatem z prezentowanym stanowiskiem panele fotowoltaiczne spełniając definicję budowli w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych konsekwentnie miały być zaliczane do katalogu przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (jako urządzenia budowlane).

Obecnie stanowisko odmienne zajmuje w tym zakresie Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd uznał, że panel fotowoltaiczny nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Po pierwsze nie został on przez ustawodawcę wymieniony wprost w przepisach Prawa budowlanego (do którego odwołuje się ustawa upol). Po drugie, nie sposób uznać, że panel fotowoltaiczny stanowi z częścią budowlaną całość techniczno-użytkową. 

Sąd podkreślił, że panel fotowoltaiczny wraz ze stołami konstrukcyjnymi oraz innymi elementami farmy tworzy co prawda całość użytkową, ale nie tworzy całości technicznej. Panele są wykonane według innej techniki niż stoły konstrukcyjne wraz ze słupami wbijanymi w ziemię. Część budowlana farmy to prosta konstrukcja metalowa, natomiast panel fotowoltaiczny to zaawansowany technicznie element półprzewodnikowy (zazwyczaj krzemowy), w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.

W związku z powyższym panele fotowoltaiczne, które pod wpływem promieniowania słonecznego działają jako generatory energii elektrycznej, nie odpowiadają definicji budowli w rozumieniu upol.

Nie oznacza to jednak, że wolne od opodatkowania pozostają części budowlane urządzenia technicznego tj. części budowlane mocowań paneli. Te elementy podobnie zresztą jak grunt, na którym są posadowione stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Orzecznictwo, Podatek od nieruchomości, Podatki i opłaty lokalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu