15.04.2019


Nowe wzory deklaracji i informacji w podatkach lokalnych

KATEGORIA: Przepisy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się długo oczekiwane wzory nowych deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które będą mogły być wysyłane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Nowe wzory - jednolite dla wszystkich gmin w całym kraju - mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Wzory deklaracji i informacji określone przez Ministerstwo Finansów uwzględniają fakt, że na podstawie poszczególnych przepisów możliwe jest różnicowanie przez rady gmin wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzanie przez rady gmin zwolnień (i ulg) odpowiednio w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym.

Przygotowane wzory zawierają również objaśnienia co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.

Dodatkowo projekty nowych rozporządzeń przewidują, że przesyłanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej będzie możliwe za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem z wykorzystaniem własnych systemów teleinformatycznych poszczególnych gmin. Informacje i deklaracje składane w formie elektronicznej będą opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

W rozporządzeniach określono wzory:Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Deklaracja podatkowa, Informacja podatkowa, Podatek leśny, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu