04.09.2017


Ustawa dekomunizacyjna a zmiana nazwy ulicy

KATEGORIA: Wokanda

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził, że zmiana nazwy ulicy na tą samą jest sprzeczna z przepisami prawa. Zmiana nazwy musi być realna i zauważalna. Dodatkowo podkreślił, że obok nazwiska patrona ulicy powinno figurować także jego imię.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 79/2017 z 6 lipca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany nazw ulic.

W kontrolowanej przez wojewodę uchwale rada gminy chciała dokonać zmiany nazwy ulic: 1) z ulicy Krasickiego na ulicę Krasickiego, 2) ulicy Zawadzkiego na Zawadzkiego oraz 3) z Pl. Zwycięstwa na Pl. Zwycięstwa (po zmianie uchwały: Plac Zwycięstwa na Plac Zwycięstwa).

W wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Kujawsko-Pomorski podkreślił, że co prawda uchwała wyjaśnia, że nazwa Pl. Zwycięstwa upamiętnia nie jak dotychczas zjednoczenie PPS i PPR w PZPR, ale jest upamiętnieniem bitwy stoczonej przez Wojska Polskie z Wojskami Zakonu Krzyżackiego pod Koronowem w dniu 10 października 1410 r., jednak nie koresponduje to z zapisami w samej uchwale.

Jednocześnie zdaniem organu nadzoru z uchwały rady gminy nie wynika, iż chodzi o tego samego patrona, o którym mowa jest w uzasadnieniu. W uzasadnieniu wskazuje się nowych patronów ulic, nie wyjaśniając jednocześnie powodów zmiany nazwy ulic poprzez sprecyzowanie, że poprzedni patron o takim samym nazwisku mieści się w zakresie propagowania komunizmu.

Organ nadzoru podkreślił przy tym, że podjęta uchwała jest aktem prawa miejscowego, który podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby dotarła do wszystkich obywateli, natomiast w przypadku uzasadnienia do uchwały brak jest podstawy prawnej obligującej do ich publikacji, a w związku z tym dla konkretnego obywatela zmiany wprowadzone uchwałą nie zaistniały.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, że podjęta uchwała stanowi swoiste ominięcie celu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, bowiem nie dokonują rzeczywistej zmiany nazwy – nazwa pozataja taka sama.

Dodatkowo Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaznaczył w rozstrzygnięciu nadzorczym, że według uniwersalnego słownika języka polskiego zmiana to „zastąpienie czegoś czymś, wymiana czegoś na coś”, „fakt, że ktoś staje się innym, coś staje się inne niż dotychczas”. Z uzasadnienia uchwały, według organu nadzoru, nie wynika, że nazwa propagująca komunizm ulega zmianie na nazwę nie propagującą tego ustroju, a tym samym jest sprzeczna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wojewoda przywołał również ekspertyzę Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego, w której zaleca się stosowanie pełnych imion i nazwisk patronów ulic, obiektów, placów. Zdaniem organu nadzoru nowe nazwy ulic powinny zawierać pełne nazwy – obok nazwiska powinno figurować imię patrona ulicy.

O podobnym rozstrzygnięciu nadzorczym pisaliśmy już w naszym Portalu m.in. w artykule „Zmiana nazwy ulicy na taką samą w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej”. W omawianym tam rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Pomorski posiłkując się zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej jednoznacznie stwierdził, że zmiana nazwy ulicy, poprzez zmianę tylko argumentacji co do znaczenia słowa stanowi istotne obejście prawa.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMateusz Marcinczak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu