25.08.2017


Dopuszczalność dekategoryzacji drogi publicznej na drogę wewnętrzną

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem WSA w Gliwicach, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii drogi publicznej jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy droga ta zostanie wyłączona z użytkowania albo zaliczona do nowej kategorii drogi publicznej.

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017r. o sygn. II SA/GI 308/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność w całości uchwały rady miejskiej w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada miejska w drodze uchwały pozbawiła części ulic statusu dróg publicznych jednocześnie uznając, że drogi te zostały zakwalifikowane do ogólnodostępnych dróg wewnętrznych.

W związku z powyższym, Wojewoda Śląski zwrócił się do burmistrza z zapytaniem o spełnienie warunków z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy droga ta zostanie wyłączona z użytkowania albo zaliczona do nowej kategorii. W odpowiedzi burmistrz wskazał, że ulice te nie zostały wyłączone z ruchu.

W związku z upływem 30-dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, Wojewoda Śląski pismem z dnia 24 lutego 2017r. złożył skargę na powyższą uchwałę podnosząc, że drogi nie zostały ani wyłączone z użytkowania ani zaliczone do ,,nowej” kategorii.

W odpowiedzi na skargę burmistrz argumentował podjęcie uchwały stanem technicznym dróg przez niespełnienie warunków dróg publicznych.

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017r. o sygn. II SA/GI 308/17 WSA stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w całości. WSA podkreślił, że przesłanki dopuszczalności pozbawienia drogi statusu drogi publicznej zostały enumeratywnie wyliczone w art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych - pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy droga ta zostanie wyłączona z użytkowania albo zaliczona do nowej kategorii. Za bezprzedmiotowe uznaje się zatem zarzuty dotyczące stanu technicznego dróg.

Tym samym Sąd stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w całości uznając, że niemożliwe jest pozbawienie kategorii drogi publicznej przez nadanie jej kategorii drogi wewnętrznej.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoAgata Szczepanowska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Drogi publiczne, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu