19.06.2017


Nadanie ulicy nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm

KATEGORIA: Wokanda

Wojewoda Śląski przypomniał, iż w świetle obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest nadawanie ulicom nazw upamiętniających osoby symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.208.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie nadania rondu nazwy im. Ryszarda Dziopaka – jako sprzecznej z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [dalej: ustawa].

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Na podstawie ust. 2 tego przepisu ustawy, za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Wojewoda Śląski, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, zwrócił się o opinię do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. IPN potwierdził niezgodność uchwały rady miejskiej z ustawą, wskazując iż nazwa im. Ryszarda Dziopaka – działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR – jest nazwą upamiętniającą osobę symbolizującą komunizm.

W konsekwencji powyższego, Wojewoda wskazał że uchwała rady miejskiej została podjęta z naruszeniem prawa i konieczne jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMagdalena Homska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Samorząd, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu