Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wydarzenia PDS

6. Ogólnopolska konferencja "BIOODPADY 2017"W dniach 3-5 października 2017 r. w Zamku Kliczków (k. Bolesławca) odbędzie się 6 edycja ogólnopolskiej konferencji "BIOODPADY 2017".

Podczas drugiego dnia obrad temat pt. "Selektywna zbiórka bioodpadów do końca 2021 r. - szanse, jakie sankcje za niewprowadzenie? Czy mieszkaniec ma prawo do niesegregowania odpadów?" zaprezentuje Maciej Kiełbus - Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.PL, który weźmie również udział w studium panelowym "Selektywna zbiórka bioodpadów - problemy i zagrożenia - pojemnik czy worek, częstotliwość odbioru, segregacja w domu, odpady mięsne, uciążliwość zapachowa, koszty zbiórki. Poziomy do osiągnięcia przez Polskę w zakresie bioodpadów".

Merytoryczna część wydarzenia zostanie wzbogacona o wyjazdy techniczne: do unikalnej w skali kraju instalacji do doczyszczania stabilizatu i kompostu (ZZO Marszów) oraz do instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów (Drezno).

Organizatorem Konferencji jest EKORUM - organizator licznych konferencji i szkoleniowych wyjazdów technicznych w kraju i za granicą z zakresu ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Portal PrawoDlaSamorządu.PL.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

DATA ROZPOCZĘCIA: 03.10.2017, godz. 09:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 05.10.2017, godz. 18:00

MIEJSCE: Zamek Kliczków k. Bolesławca

ORGANIZATOR:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj