Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25. Jubileuszowa Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI25. Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami” organizowana jak zwykle w pierwszym tygodniu września, stanowić będzie forum wymiany doświadczeń i informacji dla branży gospodarki odpadami. A po długiej przerwie w spotkaniach branżowych i planowanych zmianach legislacyjnych, tematów do dyskusji nam nie zabraknie. Galopujące ceny na rynku odpadów dla mieszkańców; nowelizacja ucpig, która budzi sporo kontrowersji; przedłużające się oczekiwanie na prezentację projektu rozszerzonej odpowiedzialności producentów czy zmiany cen na rynku surowców wtórnych.  

 

Tymczasem w perspektywie mamy możliwość modernizacji bloków energetycznych w ciepłowniach w kierunku zasilania paliwami z odpadów oraz eksport frakcji kalorycznej, który może wpłynąć na ceny odbioru frakcji kalorycznej. Koniecznością staje się popularyzacja zbiórki frakcji bio i budowa nowych instalacji, gdyż właściwe zagospodarowanie tej frakcji będzie kluczem do sprawnej gospodarki odpadami. I wreszcie oczekiwany strumień pieniędzy na inwestycje wynikający z Europejskiego Zielonego Ładu oraz Krajowego Planu Odbudowy.  

Te i inne tematy poruszymy na największym spotkaniu branży odpadowej, w tym roku organizowanym w formie hybrydowej tj. stacjonarnie w hotelu Crystal Mountain w Wiśle oraz online.  

W roli prelegenta wystąpi m.in. Pan Maciej Kiełbus z tematem pt. "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

Do zobaczenia w Beskidzie Śląskim!

DATA ROZPOCZĘCIA: 01.09.2021, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 03.09.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: Wisła , Wisła

ORGANIZATOR:Abrys


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj