Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.07.2024

Zmiany wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w obecnym brzmieniu obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Pomimo dwukrotnego podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 r., ww. rozporządzenie pozostało bez zmian. Jednak w najbliższym czasie zostaną wprowadzonego do niego zmiany.

Proponowane zmiany przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych

Zmiany dotyczą załącznika nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który dotyczy kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ww. załącznik wskazuje dwadzieścia kategorii zaszeregowania (od I do XX). Przy czym, obecnie, w kategorii I przewidziano minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.300,00 zł. Z kolei w kategorii XX minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 5.200,00 zł.

Zmiany będą dotyczyły zwiększenia kwot wskazanych w ww. załączniku nr 3. Najniższa kwota będzie wynosiła 4.000,00 zł (w I kategorii), a najwyższa 6.200,00 zł (w XX kategorii).

Warto w tym miejscu zauważyć, że poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w projektowanych przepisach, będzie niższy od kwoty 4.300,00 zł stanowiącej minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r.. Przy czym zgodnie z informacją podaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dalej, w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazano, że pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Źródło zmian rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. od dnia 1 lipca 2024 r.:

 1. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.300,00 zł;
 2. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł.

W związku z ww. zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczne stało się dostosowanie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Stąd, pomimo tego, że proponowane kwoty minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego są niższe od wynagrodzenia minimalnego za pracę, są wynikiem dostosowania wielkości z ww. załącznika nr 3 do zwiększonej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Termin wejścia w życie nowych rozwiązań

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, projektowane zmiany miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Z uwagi na to, że wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem przepisów, nowy termin ich wejścia w życie to 1 sierpnia 2024 r. Tym niemniej mają one obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Anna Przygocka

radca prawny w Kancelarii Prawnej ZIEMSKI&PARTNERS w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj