Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.07.2024

Instalacje OZE oraz usuwanie azbestu przez gminy bez VAT

drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego realizując projekty w zakresie instalacji systemów OZE i usuwania azbestu nie działają w charakterze podatników VAT. W konsekwencji wykonywane przez nie czynności nie podlegają opodatkowaniu. Interpretacja jest następstwem wyroków TSUE, które wpłynęły na zmianę dotychczasowej linii interpretacyjnej. Wyjaśniono również, jak mogą podstępować jednostki, które do tej pory opodatkowywały tego typu czynności.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego realizując projekty w zakresie instalacji systemów OZE i usuwania azbestu nie działają w charakterze podatników VAT. W konsekwencji wykonywane przez nie czynności nie podlegają opodatkowaniu. Interpretacja jest następstwem wyroków TSUE, które wpłynęły na zmianę dotychczasowej linii interpretacyjnej. Wyjaśniono również, jak mogą podstępować jednostki, które do tej pory opodatkowywały tego typu czynności.

Przełomowe wyroki TSUE

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w marcu 2023 roku wydał ważne dla gmin wyroki o sygn. C-612/21 oraz C-616/21. Ich meritum sprowadza się do uznania, że  JST nie podlegają opodatkowaniu VAT w zakresie otrzymanych dotacji oraz wpłat mieszkańców na cele związane z instalacją systemów OZE i usuwania azbestu na nieruchomościach mieszkańców. Zdaniem TSUE działalność JST w omawianej sytuacji nie ma charakteru gospodarczego, przez co jednostki nie działają w charakterze podatnika. JST pełnią jedynie rolę organizatora całego przedsięwzięcia m.in. wybierając wykonawcę w drodze przetargu, podpisując umowy z mieszkańcami oraz rozliczając cały projekt. Działania nie są zatem związane z działalnością gospodarczą. W rezultacie podejmowane czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Powyższe wyroki mają istotny wpływ na dotychczasową praktykę stosowaną prze gminy, a wynikającą z odmiennej linii interpretacyjnej prezentowanej przez organy podatkowe. Z tego względu Minister zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej w celu zapobieżenia powstawaniu wątpliwości interpretacyjnych oraz zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów w tym zakresie przez organy podatkowe. W interpretacji określono również sposób postępowania przez gminy, które stosowały rozwiązania zgodne z ówczesnym stanowiskiem organów podatkowych.

Zmiana postępowania oraz możliwość korygowania rozliczeń

Zgodnie z interpretacją ogólną z 2 maja 2024 r. gminy, które do tej pory rozliczały VAT w zakresie omawianych projektów mogą stosować dotychczasowy sposób rozliczeń jeszcze przez 3 miesiące od końca miesiąca, w którym opublikowano omawianą interpretację tj. do końca sierpnia 2024.

Jest to szczególnie ważne w przypadku programów, które są aktualnie w toku. Zapewnia bowiem czas niezbędny na dostosowanie oraz wdrożenie zmian w przyszłości.

Minister wskazał również na możliwość (a nie obowiązek) dokonania korekt dotychczasowych rozliczeń. Zwrócił jednak uwagę, że korekta podatku należnego wiązać się będzie jednocześnie z koniecznością:

 1. korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego we wszystkich wydatkach związanych z realizacją omawianych programów (zarówno w zakresie wydatków bezpośrednich jak i pośrednich),
 2. weryfikacji wysokości prewspółczynnika stosowanego w latach objętych korektą,
 3. a w niektórych przypadkach również korekty rozliczeń z instytucjami finansującymi.

Wydaną interpretację ogólną zasadniczo należy ocenić pozytywnie. Rozwiała bowiem część wątpliwości, jakie pojawiły się po wyrokach TSUE, w  gminach które realizowały tego typu projekty. Niestety interpretacja ogólna odnosi się wyłącznie do programów związanych z instalacją systemów OZE oraz usuwania azbestu. Nie zapewnia zatem ochrony prawnej w zakresie innych programów, w których pojawiają się innego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Kacper Grajewski

asystent w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne