Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.01.2024

Kary za brak biletu parkingowego podlegają VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W przypadku parkingów miejskich pojawiają się różnego rodzaju opłaty. Oprócz opłat za bilet na określony czas parkowania, regulaminy przewidują także opłaty o charakterze sankcyjnym np. za parkowanie bez biletu, czy za przekroczenie wykupionego czasu parkowania. Właściciele parkingów, w tym Gminy, często zastanawiają się, czy tego typu kary lub opłaty dodatkowe powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W przypadku parkingów miejskich pojawiają się różnego rodzaju opłaty. Oprócz opłat za bilet na określony czas parkowania, regulaminy przewidują także opłaty o charakterze sankcyjnym np. za parkowanie bez biletu, czy za przekroczenie wykupionego czasu parkowania. Właściciele parkingów, w tym Gminy, często zastanawiają  się, czy tego typu kary lub opłaty dodatkowe powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

W przeszłości pojawiały się interpretacje podatkowe wskazujące, że kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów, lecz swoistego rodzaju odszkodowanie, rekompensatę, karę umowną określoną zgodnie z regulaminem korzystania z parkingu (zob. interpretacja DKIS z 20.07.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.278.2022.1.MJ, z 1.09.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.453.2022.2.AJB, z 31.12.2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.716.2019.1.MGO). Nie dostrzegano przy tym związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego. W konsekwencji uznawano, że omawiane opłaty nie podlegają opodatkowaniu VAT.

W 2023 r. Szef KAS zmieniał z urzędu tego typu interpretacje (zob. DOP7.8101.28.2023.FMLM, DOP7.8101.27.2023.FMLM, DOP7.8101.32.2023.FMLM). Powołując się na wyrok TSUE z 20.01.2022 TSUE w sprawie C-90/20 Apcoa Parking Danmark, uznawał, że przedmiotowe kary umowne w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego za wjazd na parking stanowią w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług, a zatem powinny  podlegać opodatkowaniu VAT. Wskazywał, że w takich sprawach istnieje bezpośredni związek pomiędzy nałożeniem kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) a skorzystaniem z usługi parkowania (najmem miejsca parkingowego). Te dwa świadczenia – najem miejsca parkingowego oraz nałożenie kary umownej – są od siebie wzajemnie zależne, a mianowicie jedno jest dokonywane tylko pod warunkiem dokonania drugiego i odwrotnie. Tak więc nałożenie kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) możliwe jest jedynie w przypadku nieregulaminowego skorzystania z parkingu (najmu miejsca parkingowego) i odwrotnie – nieregulaminowe skorzystanie z parkingu skutkuje nałożeniem kary umownej. Zdaniem Szefa KAS to przesądza o spełnieniu przesłanki istnienia związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że zapłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko jest prezentowane w aktualnie wydawanych interpretacjach – zob. interpretacja DKIS z 22.09.2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.559.2023.1.AJB.

Co ciekawe, już w 2018 r. NSA wydał wyrok (I FSK 954/16) z tezą wskazującą, że opłata za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej stanowi wynagrodzenie za opodatkowaną VAT usługę, korzystania z miejsca parkingowego, w wysokości określonej w regulaminie tego parkingu. Wyrok był opisywany na łamach naszego Portalu – „Przekroczenie doby parkingowej a VAT”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Podatek VAT

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj