Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.01.2024

Kary za brak biletu parkingowego podlegają VAT

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W przypadku parkingów miejskich pojawiają się różnego rodzaju opłaty. Oprócz opłat za bilet na określony czas parkowania, regulaminy przewidują także opłaty o charakterze sankcyjnym np. za parkowanie bez biletu, czy za przekroczenie wykupionego czasu parkowania. Właściciele parkingów, w tym Gminy, często zastanawiają się, czy tego typu kary lub opłaty dodatkowe powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W przypadku parkingów miejskich pojawiają się różnego rodzaju opłaty. Oprócz opłat za bilet na określony czas parkowania, regulaminy przewidują także opłaty o charakterze sankcyjnym np. za parkowanie bez biletu, czy za przekroczenie wykupionego czasu parkowania. Właściciele parkingów, w tym Gminy, często zastanawiają  się, czy tego typu kary lub opłaty dodatkowe powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

W przeszłości pojawiały się interpretacje podatkowe wskazujące, że kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów, lecz swoistego rodzaju odszkodowanie, rekompensatę, karę umowną określoną zgodnie z regulaminem korzystania z parkingu (zob. interpretacja DKIS z 20.07.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.278.2022.1.MJ, z 1.09.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.453.2022.2.AJB, z 31.12.2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.716.2019.1.MGO). Nie dostrzegano przy tym związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego. W konsekwencji uznawano, że omawiane opłaty nie podlegają opodatkowaniu VAT.

W 2023 r. Szef KAS zmieniał z urzędu tego typu interpretacje (zob. DOP7.8101.28.2023.FMLM, DOP7.8101.27.2023.FMLM, DOP7.8101.32.2023.FMLM). Powołując się na wyrok TSUE z 20.01.2022 TSUE w sprawie C-90/20 Apcoa Parking Danmark, uznawał, że przedmiotowe kary umowne w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego za wjazd na parking stanowią w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług, a zatem powinny  podlegać opodatkowaniu VAT. Wskazywał, że w takich sprawach istnieje bezpośredni związek pomiędzy nałożeniem kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) a skorzystaniem z usługi parkowania (najmem miejsca parkingowego). Te dwa świadczenia – najem miejsca parkingowego oraz nałożenie kary umownej – są od siebie wzajemnie zależne, a mianowicie jedno jest dokonywane tylko pod warunkiem dokonania drugiego i odwrotnie. Tak więc nałożenie kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) możliwe jest jedynie w przypadku nieregulaminowego skorzystania z parkingu (najmu miejsca parkingowego) i odwrotnie – nieregulaminowe skorzystanie z parkingu skutkuje nałożeniem kary umownej. Zdaniem Szefa KAS to przesądza o spełnieniu przesłanki istnienia związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że zapłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko jest prezentowane w aktualnie wydawanych interpretacjach – zob. interpretacja DKIS z 22.09.2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.559.2023.1.AJB.

Co ciekawe, już w 2018 r. NSA wydał wyrok (I FSK 954/16) z tezą wskazującą, że opłata za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej stanowi wynagrodzenie za opodatkowaną VAT usługę, korzystania z miejsca parkingowego, w wysokości określonej w regulaminie tego parkingu. Wyrok był opisywany na łamach naszego Portalu – „Przekroczenie doby parkingowej a VAT”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Podatek VAT

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj