Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.12.2023

Treść przepisów porządkowych a możliwość wymierzenia kary grzywny

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Sąd Najwyższy uznał, że nie jest możliwe ukaranie za naruszenie gminnych przepisów porządkowych, jeżeli sama uchwała rady gminy ustanawiająca te przepisy wyłącza możliwość wymierzenia kary grzywny za naruszenie niektórych zakazów.

Omawiana sprawa dotyczyła sytuacji, w której osoba korzystająca z przewozów komunikacji miejskiej nie założyła kagańca podróżującemu z nią psu. W tym okresie obowiązywała uchwała organu stanowiącego gminy (wydana na podstawie art. 15 ust. 5 Prawa przewozowego), na mocy której dopuszczano przewożenie psów pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy. Jednocześnie w treści uchwały poczyniono zastrzeżenie, zgodnie z którym osoba naruszająca tylko niektóre, enumeratywnie wskazane przepisy porządkowe, podlegać miała odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia zgodnie z art. 54 Kodeksu wykroczeń. Wśród wymienionych regulacji nie było tej, która odnosiła się do nakładania kagańców.

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wykroczeń kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Sąd rejonowy uznał podróżnego za winnego wykroczenia i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400 zł.

Kasację od wyroku wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO powołał się na wspomniany wyżej przepis uchwały, w którym zastrzeżono, że naruszenie tylko niektórych jej przepisów zagrożone jest karą grzywny. Nie było wśród nich przepisu, który nakazywał zakładania psom kagańców.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu rejonowego i uniewinnił obwinionego[1].

Sąd zaaprobował argumentację RPO i uznał, że w związku z brzmieniem uchwały zachowanie przypisane podróżnemu nie było karalne. SN wskazał przy tym, że nie było podstaw do zastosowania art. 77 Kodeksu wykroczeń (określającego odpowiedzialność za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia), gdyż ani nie postawiono takiego zarzutu, ani nie ustalono, by takie zachowanie miało miejsce.

Należy podkreślić, że Sąd Najwyższy nie odniósł się do kwestii tego, czy w uchwale wydanej na podstawie art. 15 ust. 5 Prawa przewozowego w ogóle dopuszczalne było regulowanie przez organ stanowiący gminy tego, które przepisy porządkowe są zagrożone grzywną.

 


[1] Wyrok z dnia 19 października 2023 r., sygn. II KK 249/23, sn.pl.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj