Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.07.2022

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeciwko wydłużeniu kadencji organów JST

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Pomysł wydłużenia kadencji organów samorządu terytorialnego, z uwagi na nakładające się terminy wyborów parlamentarnych i samorządowych, jest szeroko komentowany.

Wydłużenie kadencji organów Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej także: „JST”), może mieć negatywny wpływ na zaangażowanie społeczności lokalnych – stwierdziła w swoim stanowisku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (dalej także: „FRDL”, „Fundacja”). „Standardy konstytucyjne mówią jasno – kadencyjność mandatów powierzonych w drodze wyborów powszechnych jest jednym z podstawowych atrybutów demokracji.”

Pomysł przedłużenia kadencji pojawił się w związku z faktem, iż w 2023 roku kalendarz wyborczy przewiduje zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe. Prowadzić to może, zdaniem pomysłodawców, do problemów organizacyjnych związanych z ich odpowiednim przeprowadzeniem, za które odpowiadają gminy.

FRDL podkreśla jednak, że jeżeli wydłużona zostanie kadencja władz samorządowych, parlament złamie konstytucje. Ponadto Fundacja zaznacza również, że przesunięcie terminu wyborów może spowodować niepewność obywateli i zmniejszyć ich zaufanie do procesu wyborczego.

„Konstytucja zna instytucję przedłużenia kadencji tylko w jednym przypadku: art. 228 ust. 7 przewiduje to na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej). Wybory organów samorządu terytorialnego nie mogą być wówczas przeprowadzone, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, co wynika z wyraźnego brzemienia cytowanego przepisu” – podkreśla w swoim stanowisku FRDL.

Fundacja powołuje się również na badania, które mówią że wybory samorządowe mają największe znaczenie dla obywateli pośród wszystkich aktów wyborczych. Fakt ten jest o tyle istotny, że manipulacja terminem ich przeprowadzenia może spowodować zmniejszenie zaufania, a co za tym idzie, osłabienie udziału wspólnot lokalnych w życiu publicznym.

Odnosząc się do obaw związanych z nakładaniem się dwóch procedur wyborczych FRDL odpowiada: „Samorządy sobie z organizacją wyborów poradzą! Problemy techniczne, nawet jeśli rzeczywiście występują, mogą być przezwyciężone bez manipulacji wokół terminów wyborów. W żadnym razie nie mogą one jednak przesłaniać aspektów fundamentalnych dla demokracji, wśród których zasada kadencyjności organów zajmuje miejsce szczególnie doniosłe”.

Całość stanowiska Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przeczytać można pod linkiem:
https://frdl.org.pl/aktualnosci/stanowisko-fundacji-rozwoju-demokracji-lokalnej-im-jerzego-regulskiego-w-sprawie-zapowiadanego-wydluzenia-aktualnej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj