Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.06.2022

Jak obliczyć pracownikowi zaliczkę PIT w lipcu 2022 r.?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. poprawa Polskiego Ładu). Jak zatem obliczyć pracownikowi zaliczkę PIT za lipiec oraz kolejne miesiące roku 2022?  

Nie tak dawno uwaga wszystkich pracowników powołanych do realizacji technicznych obowiązków płatników PIT skierowana była na przepisy ustawy o PIT w nowym brzmieniu, obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. Wszyscy zainteresowani byli przede wszystkim sposobem kalkulacji tzw. ulgi dla pracowników, czy też hipotetycznej zaliczki na podatek. W znacznej części te znowelizowane przepisy są już dzisiaj nieaktualne. Od 1 lipca bowiem płatnicy będą obowiązani kalkulować zaliczki według zupełnie nowych reguł.

Zasadniczo zmiana wprowadzać ma uproszczenia. Istotną wiadomością jest to, że płatnicy nie będą już zobowiązani do kalkulowania miesięcznej ulgi dla pracownika. Nie trzeba też będzie liczyć hipotetycznej zaliczki, jaką płatnik odprowadziłby do urzędu skarbowego (od obecnie osiąganego przychodu) według starych zasad (obowiązujących do końca 2021 r.). Czy zatem comiesięczny proces kalkulowania zaliczki będzie wymagał mniejszej ilości czynności niż poprzednio?

Nie zmienia się sposób ustalenie kwoty brutto wynagrodzenia (przychodu). Pierwsze modyfikacje zachodzą już jednak w sposobie ustalania dochodu. Przychód pomniejszony o koszty oraz składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie już pomniejszany o kwotę ulgi dla pracownika, a więc płatnik nie będzie musiał śledzić wysokości miesięcznego przychodu pracownika (ewentualnie uwzględniać złożonych przez niego rezygnacji). Tak ustaloną kwotę płatnik będzie musiał (jak poprzednio) przemnożyć przez stawkę podatku, przy czym w zależności od wysokości dochodu może to być nowa, 12% stawka. Zmiany zajdą również w zakresie czynności dokonywanych po obliczeniu zaliczki. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz ze zmianą stawki zmienia się kwota zmniejszająca podatek, o jaką płatnik pomniejsza obliczoną zaliczkę. Istotne jest to, że po obliczeniu zaliczki i jej stosownym pomniejszeniu płatnik nie będzie musiał już weryfikować czy podatnik na Polskim Ładzie zyskał, czy stracił (nie trzeba będzie zatem liczyć podwójnej – hipotetycznej – zaliczki).

Podany ciąg czynności przedstawiony został w dość oczywiście uproszczonej formule. Nie można jednak wykluczyć, że w praktyce płatnik napotka problemy techniczne związane np. z funkcjonalnością systemu księgowego (szczególnie w okresie przejściowym tj. czerwiec/lipiec). Ustawodawca zdaje się takie ryzyko dostrzegać i formułuje w tym zakresie określone reguły postępowania.

Pamiętać należy również, że podpisana przez Prezydenta RP ustawa modyfikuje przepisy dotyczące płatników PIT także od dnia 1 stycznia 2023 r. Z pewnością warto sobie te zmiany uporządkować już teraz. W przestrzeni medialnej analizy i dyskusje dotyczące zmian Polskiego Ładu są dość powszechne. Można mieć zatem uzasadnione obawy, że pracownicy przez omyłkę mogą chcieć skorzystać z przysługujących im od nowego roku uprawnień już w lipcu (np. podział kwoty zmniejszającej podatek na części). Warto w tym zakresie przygotować stosowne wyjaśnienia na wypadek pytań pracowników.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne