Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.06.2022

Wynajem mieszkania przez samorząd bez VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST

W dniu 10 maja 2022 r. weszła w życie istotna zmiana dotycząca opodatkowania nabywanych przez JST usług najmu nieruchomości i lokali mieszkalnych w celu dalszego wynajmu. Warto zweryfikować zawarte umowy i regulowane należności, gdyż powinny być one z reguły niższe o 23% VAT.

Sygnalizowana kwestia dotyczy – jak wskazano – nabywanych przez JST usług najmu nieruchomości i lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do dalszego najmu (podnajmu) na cele mieszkalne.

Jeszcze do niedawna nabycie takich usług było opodatkowane 23% stawką VAT. Oznaczało to, że w cenie nabywanej przez JST usługi najmu zawarty musiał być podatek w takiej właśnie wysokości. Od 10 maja br. omawiane usługi objęte zostały zwolnieniem z VAT.

Wynika to ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Dodany pkt 22 w ramach § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość zastosowania zwolnienia uwarunkowana jest ich dalszym przeznaczeniem przez samorząd wyłącznie na cele wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Uwzględniając termin wejścia w życie omawianej regulacji, podmioty wynajmujące samorządom nieruchomości mieszkalne, nie powinni obciążać tych usług VAT-tem. Ostatecznie wysokość kwoty regulowanej przez JST będzie zależeć od treści zawartej umowy. Można się też spodziewać, że najemcy będą chcieli renegocjować uzgodnione pierwotnie stawki czynszu, gdyż wprowadzona zmiana ograniczy możliwość i zakres odliczenia VAT po ich stronie.

"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST