Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.03.2022

Kolejna rewolucja dla płatników PIT - jak duże zmiany przyniesie zapowiedziana obniżka PIT?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Minęły niespełna 3 miesiące stosowania przez pracodawców przepisów Polskiego Ładu. W dniu 24 marca 2022 r. na stronach Kancelarii Prezesa rady Ministrów zamieszczono informacje o toczących się pracach w zakresie kolejnej w tym roku rewolucji w PIT. Tego samego dnia opublikowano projekt nowych przepisów.

Przypomnijmy, że od stycznia 2022 r. płatnicy stosują znowelizowaną regulację PIT. Uwzględniają przy kalkulacji zaliczek na PIT swoich pracowników tzw. ulgę dla pracowników (dla klasy średniej), nową kwotę zmniejszającą podatek, nowe zwolnienia oraz wyższy próg tzw. skali podatkowej. Mechanizmy te wprowadzone zostały jednocześnie z likwidacją możliwości odliczenia od podatku kwoty odprowadzonej przez płatnika tytułem składki zdrowotnej. W założeniu wdrożony system dla większości podatników miał być neutralny lub powodować miał zwyżkę wynagrodzenia (jedynie najwięcej zarabiający pracownicy mieli odczuć zmianę jako podwyżkę obciążeń).

Praktyka pokazała jednak, że zapowiadana korzyść może nastąpić dopiero z upływem czasu. Po niespełna tygodniu obowiązywania nowych reguł wdrożono więc rozwiązania polegające na odroczeniu terminu poboru zaliczki u tych pracowników, u których korzyść została „odłożona w czasie” (u których miała wystąpić dopiero pod koniec roku). Zmianę przedstawiano jako neutralną podatkowo. Rozwiązanie wprowadzone początkowo w rozporządzeniu, powielono następnie w ustawie PIT.

Z perspektywy trzech minionych miesięcy doświadczenia płatników wskazały, że system jest skomplikowany. Po pierwsze, wprowadzone instytucje wymagały zaktualizowania programów płacowych (często aktualizacje te wymagały poprawek). Po drugie, płatnicy znaleźli się w niekomfortowej sytuacji związanej z koniecznością przedstawiania zmian pracownikom. Ci ostatni odczuwali z kolei niepokój otrzymując różne wynagrodzenia netto przy tożsamej pensji brutto (co było częstym zjawiskiem przy wielości wypłat w miesiącu u tego samego pracodawcy). Ponadto, do sytemu wprowadzono szereg oświadczeń (dla wieli niezrozumiałych), od złożenia których realnie zależała wysokość pensji.

Sygnalizowane zjawiska zdaje się dostrzegł ustawodawca w projekcie nowych przepisów. Z przedstawionych informacji oraz treści przyszłej regulacji wynika m.in. że zlikwidowana ma zostać tzw. ulga dla pracownika, obniżona ma zostać stawka PIT (z 17% do 12%), powrócić ma możliwość rozliczania się razem z dzieckiem samotnego rodzica. Z perspektywy płatnika, oprócz zmian wynikających np. z likwidacji ulgi dla pracownika, najistotniejsze wydają się być zmiany w uwzględnianiu kwoty wolnej od podatku na etapie kalkulacji zaliczek. Zmiany te będą dotyczyć „wieloetatowców” oraz osób składających PIT-2 (projektodawca wspomina o jednolitym systemie obliczania zaliczek). Z przekazanych informacji wynika również, że płatnik otrzyma zwiększone wynagrodzenie z tytułu kalkulacji i poboru zaliczek. Mówi się też o zwiększeniu roli płatnika w składaniu przez pracownika PIT-2.

Niezależnie od ostatecznej treści nowych przepisów (na ten czas projekt jest jeszcze przed konsultacjami), a także terminu jej wprowadzenia, jedno jest pewne. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń płatników, proces dostosowywania zmian w zakładzie pracy powinien rozpocząć się możliwie jak najwcześniej. Kluczowe w tym zakresie – oprócz dostosowania narzędzi informatycznych – wydaje się być odpowiednie wsparcie księgowych, w tym także w rozmowach z pracownikami.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne