Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.03.2022

Polski Ład - zwolnienie dla seniorów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Od początku roku obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe skierowane dla seniorów. Przy jego stosowaniu najwięcej pytań i wątpliwości pojawia się w zakresie ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie decyzji z ZUS i zawieszenie poboru emerytury.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Od początku roku obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe skierowane dla seniorów. Przy jego stosowaniu najwięcej pytań i wątpliwości pojawia się w zakresie ustalenia, czy konieczne jest uzyskanie decyzji z ZUS i zawieszenie poboru emerytury.

Przepisy przewidują, że zwolnienie przewidziane jest dla osób, które:

 1. ukończyły 60. rok życia w przypadku kobiet lub 65. rok życia w przypadku mężczyzn;
 2. z tytułu uzyskania przychodów m.in. ze stosunku pracy lub zlecenia podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz
 3. mimo nabycia uprawnienia nie otrzymują emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, KRUS, z mundurowych systemów ubezpieczeń, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego lub świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej.

Wiele osób zastanawia się, jak rozumieć sformułowanie „mimo nabycia uprawnienia”, czy w tym zakresie konieczne jest uzyskanie decyzji przyznającej emeryturę. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym prawo do emerytury posiada osoba, która osiągnęła wiek emerytalny oraz ma jakikolwiek okres składkowy. Rozważając możliwość zastosowania zwolnienia mowa jest o osobach, które uzyskują przychody, a więc posiadają okres składkowy. Tym samym decydujące będzie spełnienie warunku dotyczącego wieku.

W praktyce możemy więc zatem mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

 1. pracownik (zleceniobiorca) po osiągnięciu wieku emerytalnego chce nadal pozostać na rynku pracy – brak decyzji z ZUS/KRUS;
 2. pracownik (zleceniobiorca) po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymuje emeryturę, decyduje się jednak na zawieszenie jej poboru – będzie decyzja z ZUS/KRUS.

Powyższe stanowisko potwierdza również Ministerstwo Finansów. Wśród pytań i odpowiedzi publikowanych na stronie internetowej znaleźć można m.in.:

Pracuję na etacie. W tym roku kończę 65 lat i mam zamiar dalej
pracować. Czy aby skorzystać z ulgi dla pracującego seniora,
muszę otrzymać decyzję z ZUS przyznającą emeryturę?

Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest
potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury. 

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, a następnie
ją zawiesić, aby dalej pracować i korzystać z ulgi dla pracujących
seniorów?

Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który
nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia
prawa do niego.

Szczegółowe informacje na temat warunków stosowania tego zwolnienia przez płatnika opisane zostały w artykule: „Polski Ład – nowe zwolnienia podatkowe dla pracowników”.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne