Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.02.2022

Obowiązkowe e-faktury jednak trochę później

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane. Nie jest to jednak obowiązek.

Oznacza to, że aktualnie dopuszcza się dokumentowanie sprzedaży również w drodze zwykłych faktur papierowych, czy też dotychczasowych form elektronicznych (np. pliki pdf przesyłane zwykłą pocztą elektroniczną).

Pierwotne plany Ministerstwa Finansów zakładały, że obowiązek wystawiania nowych faktur ustrukturyzowanych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Z publikowanych komunikatów wynika, że będzie to jednak trochę później.

Na początku lutego opublikowana została broszura informacyjna dotycząca struktury logicznej e-faktury. Wynika z niej, że wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) planowane jest dopiero w drugim kwartale 2023 r. Podatnicy uzyskują w ten sposób więcej czasu na przygotowanie się do wdrożenia nowego sposobu fakturowania.

KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych oraz dostępu do tych faktur. System służy także do analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych. Każda faktura ustrukturyzowana posiada specjalnie przydzielony numer identyfikujący (tę fakturę) w tym systemie.

Wystawienie faktur ustrukturyzowanych może nastąpić bezpośrednio przy użyciu komercyjnych programów finansowo-księgowych podatnika albo przy pomocy bezpłatnego narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Wydaje się jednak, że w przypadku „większych” podatników dostosowanie swoich programów będzie koniecznością. Narzędzia bezpłatne mogą bowiem nie spełniać podstawowych potrzeb.

Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania powoduje, że podatnicy zyskują więcej czasu na stosowne czynności przygotowawcze.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne