Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.11.2021

Ustawa o dostępie do informacji publicznej - rozprawa przed TK jeszcze w tym miesiącu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w przedmiocie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, która odbędzie się jeszcze w listopadzie. Jakie przepisy staną się przedmiotem kontroli Trybunału?

17 listopada br. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny zadecydować ma o zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej także: u.d.i.p.).

Podmiotem inicjującym postępowanie jest I Prezes Sądu Najwyższego, która w lutym tego roku, w sześciu zarzutach zakwestionowała zgodność wybranych przepisów u.d.i.p. z ustawą zasadniczą. Złożony wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją RP:

 1. art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 u.d.i.p. – z uwagi na fakt, że normy te nie konkretyzują ani nie definiują znaczenia terminów: „władze publiczne”, „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, „osoby pełniące funkcje publiczne” oraz „związek z pełnieniem funkcji publicznych”;
 2. art. 5 ust. 2 i 3 u.d.i.p. – z perspektywy nałożonego na władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku udostępnienia informacji publicznej o osobach pełniących funkcje publiczne bądź  mających związek z ich pełnieniem (w tym w zakresie sfery ich prywatności jak i danych osobowych);
 3. art. 4 ust. 1 i 2  w związku z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. – jako, że przepisy te nie odnoszą się w swej regulacji do kwestii związanych z udziałem osób pełniących funkcje publiczne w postępowaniu dotyczącym udostępnienia informacji publicznej odnoszącej się do tych osób;  
 4. art. 1 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 1 u.d.i.p. – z uwagi na fakt, że przepisy te nie regulują jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości relacji jaka zachodzi między nimi, a przepisami odrębnymi odnoszącymi się do ograniczenia bądź udostępnienia analogicznych danych;
 5. art. 5 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 2 ust. 2 u.d.i.p. – w zakresie w jakim przepisy te nie odnoszą się do zagadnienia anonimizacji udostępnianych informacji publicznych, a także w zakresie wyłączenia przez nie możliwości weryfikacji interesu w pozyskaniu określonych danych z perspektywy nadużycia prawa podmiotowego do informacji publicznej;
 6.  art. 23 u.d.i.p. – z uwagi na okoliczność, że przepis ten nie spełnia wymogów określoności ustawowych znamion czynu zabronionego.

Do sprawy przystąpił Prokurator Generalny (który uznał część zarzutów zawartych we wniosku) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Już za niespełna dwa tygodnie Trybunał Konstytucyjny zadecydować ma o przyszłym kształcie regulacji u.d.i.p. Z perspektywy podmiotów zobowiązanych szczególnie istotne może okazać się rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczania zjawisk nadużywania prawa do informacji publicznej.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autorzy artykułu

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej