Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.08.2021

„Polski ład” w akcyzie dla rolników

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Organy gmin dwa razy w roku realizują na wniosek rolników procedurę zwrotu akcyzy. Każdy producent rolny, który nabywa paliwo do pracy w gospodarstwie może bowiem liczyć na dotacje. Od stycznia 2022 r. zarówno na urzędników, jak i rolników czekają nowe rozwiązania w tym zakresie.

Zmiana wpisuje się w założenia tzw. „Nowego Ładu”. Zgodnie z ideą Programu „Polska – nasza ziemia” przewidziano m.in. znowelizowanie zasad zwrotu akcyzy rolnikom. Zapowiadane zmiany ujęto w broszurze informacyjnej jako „jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze” oraz „nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tani dla państwa”.

W pewnej części projektodawca rozpoczął już wdrażanie opisanych założeń. W dniu 02 sierpnia 2021 r. do sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 1451).

Co się zmieni?

Zgodnie z założeniami programu, ustawa przewiduje realne zwiększenie zwrotu akcyzy. Procedura zakłada, że każdy producent rolny, może ubiegać się o zwrot akcyzy w ramach rocznego limitu. Na limit ten składają się dwie kwoty: kwota liczona w oparciu o posiadane przez producenta użytki rolne oraz kwota liczona w oparciu o posiadane prze producenta tzw. duże jednostki przeliczeniowe bydła. Obie kwoty ustala się jako iloczyn, w przypadku gruntów – stawki, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych, w przypadku bydła natomiast – stawki, liczby 30 oraz liczby dużych jednostek przeliczeniowych.  Zwiększenie zwrotu akcyzy w ramach nowelizacji opiera się na zastąpieniu liczby 100 liczbą 110 oraz liczby 30 liczbą 40. Nowelizacja zwiększa zatem w obu przypadkach stały czynnik mnożenia, w efekcie dając wyższy limit zwrotu tak w części na grunt, jak również w części na bydło.

Czy to koniec?

Niewątpliwie nowelizacja realizuje wyłącznie jeden z przedstawionych założeń „Polskiego Ładu”. Oprócz zwyżki zwrotu, program zakładał również nowy system rozliczeń. Póki co projektu przepisów w tym zakresie nie przedstawiono. Trudno jest uznać, że założenia te wypełnia art. 2 nowelizacji (jego mocą projektodawca dąży do wydłużenia terminu zwrotu akcyzy w sytuacjach wyjątkowych określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o zwrocie). Zmiana ta oczywiście stanowi pewne ułatwienie  dla organów, wydaje się jednak, że nie o takim uproszczeniu wspominano, prezentując założenie „Polskiego Ładu”.   

Co dalej?

Mocą nowelizacji rolnicy zyskali wyższy zwrot akcyzy. Po raz pierwszy wyższe limity mają być liczone w lutym/marcu 2022 r. Jak dotychczas brak jest jednak przepisów wdrażających obiecane uproszczenia, na których mogłyby skorzystać również gminne organy. Pozostaje więc liczyć na to, że kolejna nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy dotyczyć będzie już usprawnienia procedury. Usprawnienia, opartego na dotychczasowych doświadczeniach procedury oraz bardzo wyczekiwanego przez organy.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne