Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.08.2021

Domy jednorodzinne do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - projekt ustawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Realizacja jednego z założeń rządowego programu Polski Ład nabiera tempa. Mowa o budowie domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 w trybie zgłoszenia. Propozycje konkretnych zmian w Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiły się wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

4 sierpnia 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UD253). Wnioskodawcą zmian mających ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjny jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jakie budynki obejmą zmiany?

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na budowę bez pozwolenia wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Inwestycje te są realizowane na podstawie zgłoszenia. Zgodnie z dodawanym art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, z tego trybu skorzystają także budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2 (przy czym maksymalna powierzchnia użytkowa nie będzie mogła przekraczać 90 m2), posiadające nie więcej niż dwie kondygnacje.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione będą również wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, przeznaczone do okresowego wypoczynku. Podobnie jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powierzchnia zabudowy ma wynosić nie więcej niż 70 m2. Maksymalna rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie będzie mogła być większa niż 6 m, zaś wysięg wsporników 2 m.

Bez kierownika budowy, ale z nadzorem

Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego do 70 m2 będzie trzeba co prawda dołączyć projekt budowlany, natomiast konieczność zatrudnienia kierownika budowy zostanie wyłączona. To zaś spowoduje brak obowiązku prowadzenia dziennika budowy. O prawidłową realizację inwestycji zadba osoba sporządzająca projekt, a o zakończeniu budowy, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będzie należało zawiadomić organ nadzoru budowlanego.

Ograniczenie gęstości zabudowy

Zmiany mają służyć głównie inwestorom indywidualnym, dlatego z nowego trybu nie skorzystają ci, którzy planują np. budowę osiedli domów jednorodzinnych. Projekt wprowadza bowiem ograniczenie, polegające na możliwości budowy maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 70 m2 na każde 1000 m2 działki, a w stosunku do budynku rekreacji indywidualnej – na każde 500 m2 działki.

Budowa bez pozwolenia a ład przestrzenny

Omawiana inwestycja nadal będzie musiała być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku braku miejscowego planu, budowę ma poprzedzać uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Skrócony zostanie jednak termin do wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięć – organ będzie zobowiązany rozstrzygnąć w nieprzekraczalnym, 30-dniowym terminie.

Podsumowanie

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia na budowę może stanowić zachętę dla osób chcących zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. Nieustający popyt oraz stale rosnące ceny mieszkań skłaniają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań zatem uproszczona procedura budowy domów jednorodzinnych będzie szansą na wypełnienie istniejącego deficytu. Pozytywnie należy ocenić fakt, że projektodawca nie zdecydował się pominąć przepisów planistycznych, co zagwarantuje, że realizowane w omawianym trybie inwestycje będą podlegały standardowej kontroli co do zgodności z ładem przestrzennym.

Etap: opiniowanie

Planowane wejście w życie: miesiąca od dnia ogłoszenia

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym  

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj