Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.02.2021

Dłuższy czas na odliczenie VAT

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawodawca przewidział dla podatników dłuższy termin na dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Zmianie uległ art. 86 ust. 11 ustawy określający termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

W dotychczasowych przepisach podatnicy, którzy nie dokonali odliczenia podatku naliczonego w podstawowym terminie (a więc zasadniczo w okresie, którym powstał obowiązek podatkowy i w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dany zakup), mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Oznaczało to, że po przekroczeniu tego terminu, podatnik utracił możliwość odliczenia podatku naliczonego „na bieżąco”. W celu rozliczenia podatku naliczonego konieczne było dokonanie korekty deklaracji podatkowej.

Wraz z początkiem 2021 roku podatnicy będą mieli więcej czasu na odliczenie podatku. Zmiana, o której mowa powyżej polega na wydłużeniu o jeden miesiąc okresu, w którym podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego.

W aktualnym brzmieniu (po nowelizacji) art. 86 ust. 11 przewiduje, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w podstawowym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. Wskazana zasada będzie dotyczyć podatników rozliczających się w okresach miesięcznych.

Zatem w przypadku otrzymania faktury w styczniu 2021 r. dokonanie odliczenia będzie mogło nastąpić „na bieżąco” aż do kwietnia 2021 r. (czyli w praktyce aż do 25 maja 2021 r.).

Wyjątek będzie dotyczyć podatników rozliczających się kwartalnie. W ich przypadku obowiązywać będzie zasada, iż odliczenie może nastąpić w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Omówiona zmiana jest niewątpliwie korzystna dla podatników.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj