Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.02.2021

Dłuższy czas na odliczenie VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawodawca przewidział dla podatników dłuższy termin na dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Zmianie uległ art. 86 ust. 11 ustawy określający termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

W dotychczasowych przepisach podatnicy, którzy nie dokonali odliczenia podatku naliczonego w podstawowym terminie (a więc zasadniczo w okresie, którym powstał obowiązek podatkowy i w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dany zakup), mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Oznaczało to, że po przekroczeniu tego terminu, podatnik utracił możliwość odliczenia podatku naliczonego „na bieżąco”. W celu rozliczenia podatku naliczonego konieczne było dokonanie korekty deklaracji podatkowej.

Wraz z początkiem 2021 roku podatnicy będą mieli więcej czasu na odliczenie podatku. Zmiana, o której mowa powyżej polega na wydłużeniu o jeden miesiąc okresu, w którym podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego.

W aktualnym brzmieniu (po nowelizacji) art. 86 ust. 11 przewiduje, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w podstawowym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. Wskazana zasada będzie dotyczyć podatników rozliczających się w okresach miesięcznych.

Zatem w przypadku otrzymania faktury w styczniu 2021 r. dokonanie odliczenia będzie mogło nastąpić „na bieżąco” aż do kwietnia 2021 r. (czyli w praktyce aż do 25 maja 2021 r.).

Wyjątek będzie dotyczyć podatników rozliczających się kwartalnie. W ich przypadku obowiązywać będzie zasada, iż odliczenie może nastąpić w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Omówiona zmiana jest niewątpliwie korzystna dla podatników.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj