Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.01.2021

Nowe wzory formularzy dla płatników PIT

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zbliża się termin składania rocznych informacji i deklaracji do Urzędu Skarbowego przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tym roku pracodawcy (zleceniodawcy) powinni być wyjątkowo czujni, gdyż zmiany deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji PIT-11 następowały dwukrotnie. Pierwszy raz w październiku 2020 r. na mocy rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. pod poz. 1940 oraz drugi raz w grudniu 2020 r. na mocy rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. pod poz. 2432.

Zmiany w PIT-4R oraz PIT-8AR wiązały się przede wszystkim z możliwością zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w późniejszym terminie przez płatnika, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dodatkowo w deklaracji PIT-8AR zostały dodane rubryki związane z wypłatą różnego rodzaju środków  w związku z uczestnictwem w pracowniczych planach kapitałowych.

Z kolei w informacji PIT-11 składanej za rok 2020 r. dostosowano rubryki związane z ulgą dla młodych. Wynika to z faktu, że w 2019 r. ulga dotyczyła przychodów uzyskiwanych dopiero od 1 sierpnia 2019 r., natomiast w roku 2020 r. obowiązywała już cały rok, co wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian. 

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono istotne zmiany w zakresie ulgi dla młodych. Mianowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody uzyskiwane przez osoby do 26 roku życia nie tylko ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, ale również z praktyk studenckich i staży uczniowskich. Powyższe zmiany również wymagały odpowiedniego dostosowania informacji PIT-11. Z zastrzeżeniem jednak, że nowy wzór informacji PIT-11 (wersja 27) będzie obowiązywał dopiero od dochodów uzyskiwanych w 2021 r., a więc składanej zasadniczo dopiero w styczniu 2022 r.

Tak więc, w tym roku płatnicy składają deklarację PIT-4R (wersja 11), PIT-8AR (wersja 10) oraz informację PIT-11 (wersja 26) do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną do dnia 1 lutego 2021 r. (31 stycznia przypada w tym roku w niedzielę). 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj