Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.01.2021

Nowe wzory formularzy dla płatników PIT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zbliża się termin składania rocznych informacji i deklaracji do Urzędu Skarbowego przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tym roku pracodawcy (zleceniodawcy) powinni być wyjątkowo czujni, gdyż zmiany deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji PIT-11 następowały dwukrotnie. Pierwszy raz w październiku 2020 r. na mocy rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. pod poz. 1940 oraz drugi raz w grudniu 2020 r. na mocy rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. pod poz. 2432.

Zmiany w PIT-4R oraz PIT-8AR wiązały się przede wszystkim z możliwością zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w późniejszym terminie przez płatnika, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dodatkowo w deklaracji PIT-8AR zostały dodane rubryki związane z wypłatą różnego rodzaju środków  w związku z uczestnictwem w pracowniczych planach kapitałowych.

Z kolei w informacji PIT-11 składanej za rok 2020 r. dostosowano rubryki związane z ulgą dla młodych. Wynika to z faktu, że w 2019 r. ulga dotyczyła przychodów uzyskiwanych dopiero od 1 sierpnia 2019 r., natomiast w roku 2020 r. obowiązywała już cały rok, co wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian. 

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono istotne zmiany w zakresie ulgi dla młodych. Mianowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody uzyskiwane przez osoby do 26 roku życia nie tylko ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, ale również z praktyk studenckich i staży uczniowskich. Powyższe zmiany również wymagały odpowiedniego dostosowania informacji PIT-11. Z zastrzeżeniem jednak, że nowy wzór informacji PIT-11 (wersja 27) będzie obowiązywał dopiero od dochodów uzyskiwanych w 2021 r., a więc składanej zasadniczo dopiero w styczniu 2022 r.

Tak więc, w tym roku płatnicy składają deklarację PIT-4R (wersja 11), PIT-8AR (wersja 10) oraz informację PIT-11 (wersja 26) do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną do dnia 1 lutego 2021 r. (31 stycznia przypada w tym roku w niedzielę). 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj