Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.07.2020

Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przedsiębiorcom pozostał niespełna tydzień na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej jako: „CRBR’’, „rejestr”]. Rejestracja możliwa jest tylko do 13 lipca br. i wyznacza graniczną, ostateczną datę realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niedochowanie powyższego terminu skutkować może nałożeniem na przedsiębiorcę dotkliwej kary pieniężnej.

Przypomnijmy, że pierwotny termin zgłoszenia informacji do rejestru wyznaczony był na dzień 13 kwietnia 2020 r. i dotyczył on spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. Spółki zarejestrowane po tej dacie mają bowiem obowiązek rejestracji beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu. Obowiązkiem dokonania zgłoszenia objęte zostały spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych, a w przyszłości także proste spółki akcyjne.

Pierwotny termin, w ślad za decyzją Ministerstwa Finansów, a także w związku z rozwijającą się wówczas epidemią SARS-CoV-2, został prolongowany. Celem było ograniczenie ilości obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorców, którzy wówczas musieli zmagać się z problemami spadku obrotów gospodarczych, organizacji pracy i zatrudnienia oraz nowych metod zarządzania biznesem.

Nie należy jednak spodziewać się dalszego odroczenia terminu dokonania zgłoszenia do CRBR, dlatego przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie wypełnili nałożonego na nich obowiązku, nie powinni dłużej czekać. Należy bowiem wskazać, że prawidłowe dokonanie zgłoszenia, jak ukazuje praktyka, nie jest zadaniem prostym i oczywistym. Problemów przysparza zwłaszcza prawidłowe określenie, na podstawie podanych kryteriów, osoby beneficjenta oraz wskazanie osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia.

Odpowiedzi na nurtujące pytania i problematyczne kwestie, a także wszelkie niezbędne informacje związane z dokonaniem zgłoszenia do CRBR znajdziecie Państwo w poprzednich wpisach dotyczących poruszanego zagadnienia[1]. Zachęcamy do lektury!

 


[1] http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/od-13-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-funkcjonuje-centralny-rejestr-beneficjent%C3%B3w-rzeczywistych.html

http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/zg%C5%82oszenie-beneficjenta-rzeczywistego-do-rejestru-nie-tak-oczywiste.html

http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/przedsiebiorco-zmiana-terminu-zgloszenia-beneficjenta-rzeczywistego.html

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Koronawirus
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym

Adrianna Adamczyk

aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj